Hoppa till innehållet

30 apr 2024

Våra fonder fortsätter att ha låg klimatpåverkan

Alla Didner & Gerges fonder har ett betydligt lägre CO2-avtryck än sina respektive jämförelseindex. Det visar den senaste oberoende koldioxidrapporten för helåret 2023.

Didner & Gerges investeringsfilosofi grundar sig i en gedigen analys av bolagen för att få en mycket god kännedom om innehaven i fondernas portföljer. Det är kärnan i vår aktiva förvaltning och vi lägger stor vikt vid vilka bolag vi investerar i och hur dessa i sin tur arbetar med hållbarhet. Förvaltarna granskar såväl ekonomiska aspekter av bolagen och deras långsiktiga styrning som hur de främjar miljörelaterade och/eller sociala egenskaper. Vår hållbarhetspolicy reglerar dessutom vilka parametrar som inte får ingå i ett investeringscase och vi utesluter bland annat kontroversiella vapen, kärnkraft och fossila bränslen.   

        Hållbarhetspolicyn sätter ju ramar för vad vi får och inte får investera i. Att exkludera vissa områden gör att vi undviker att investera i bolag som ger upphov till stora koldioxidutsläpp vilket anses ha stor klimatpåverkan. En minst lika viktig del i vårt hållbarhetsarbete anser vi dock vara att vi aktivt väljer in välskötta bolag som jobbar aktivt med olika hållbarhetsfrågor, säger Anna Eriksson, hållbarhetsanalytiker på Didner & Gerge.

Alla Didner & Gerges fonder har ett betydligt lägre CO2-avtryck än sina respektive jämförelseindex. Så har det varit under flera år och det glädjer oss mycket då hållbarhetsaspekten är en viktig del i vår aktiva förvaltning, fortsätter Anna Eriksson.  

En gång i halvåret identifierar och analyserar Didner & Gerge koldioxidavtrycket för fonderna. Beräkningarna av avtrycket görs i enlighet med Fondbolagens förenings ”Vägledning för fondbolagens redovisning av fonders koldioxidavtryck” och utförs av ISS ESG, en extern och oberoende part. Mätningen redovisas i en rapport och visar hur mycket koldioxid som portföljbolagen i fonderna släpper ut i relation till sina intäkter, det vill säga hur koldioxideffektiva de bolag som fonderna investerar i är.  

Läs rapporten Fondernas koldioxidavtryck 2023 här