Vi använder kakor (”cookies”) för att förbättra din användarupplevelse och för att ge dig som besökare tillgång till viss funktionalitet. Samtycker du till att vi placerar en cookie i din webbläsare och behandlar dina personuppgifter i form av IP-adress i syfte att löpande förbättra vår webbplats? Om du inte samtycker kan du fortsätta att använda webbplatsen som vanligt. Läs mer om hur vi använder cookies här.

I maj pendlade börshumöret mellan optimism om en stark ekonomisk återhämtning och oro för inflation och högre räntor. På Stockholmsbörsen ledde det till stora rörelser under månaden. Fyra av fem av Didner & Gerges fonder hade en positiv utveckling.

 

Några av de bolag som utmärkte sig i fondernas portföljer i maj (medurs): 1. Den brittiska dataspelsutvecklaren Sumo Group var en av månadens bästa bolag i Small and Microcap. 2. Globalfonden deltog i nyintroduktionen av svenskgrundade havrebaserade mejeriföretaget Oatly Group som noterades i USA. 3. AstraZeneca glänste i Aktiefond under månaden. 4. Småbolagsfonden gjorde en strålande affär efter en rekordstark kursutveckling för bostadssiten Hemnet.

Aktiefond

Systemair, AstraZeneca och Volvo var Aktiefondens största positiva bidragsgivare under månaden, medan Embracer, Ericsson och Handelsbanken drog ner resultatet.

Det ledande ventilationsbolaget Systemair lämnade en positiv vinstvarning för kvartalet (som sträcker sig mellan februari och april), och rapporterade en stark organisk tillväxtökning och högre marginaler. Bolagets slutmarknader bör påverkas av gynnsamma trender under flera år framöver. Detta tack vare ett ökat fokus på ventilation och inomhusluftkvalitet efter pandemin, samtidigt som bolagets produkter bidrar till en förbättrad energieffektivitet i fastigheter, vilket står högt på den politiska agendan i Europa. Systemair genomför också ett betydande strukturarbete för att höja lönsamheten. Aktiefondens förvaltare bedömer att bolaget har goda förutsättningar att fortsatt ta steg i rätt riktning.

Handelsbanken tyngdes bland annat av regeringens reviderade förslag om en ny bankskatt under månaden. Regeringen har som målsättning att denna väg driva in cirka sex miljarder kronor årligen, fördelat på de största bankerna i Sverige. Skulle skatten implementeras motsvaras summan i stor utsträckning av en minskning av den nuvarande resolutionsavgiften som bankerna betalar, varför den slutgiltiga påverkan bör vara begränsad jämfört med dagens kostnadsnivå. Fortsatt politiskt och regulatoriskt tryck bidrar däremot alltjämt till en hög riskpremie i bankerna. Handelsbanken klarade pandemin bra, med nästan obefintliga kreditförluster och en stabil intjäning. Banken har även en stor utdelningskapacitet, vilket ger förutsättningar för en god utveckling under de kommande åren.

Ericsson tappade under månaden, då fokus i marknaden hamnade på risken att förlora marknadsandelar i framtida upphandlingar på 5G i Kina, som en följd av de restriktioner som införts mot Ericssons kinesiska konkurrent Huawei. Finansiellt bör en sådan förlust vara klart hanterbar för Ericsson, och kan även kompenseras av högre marknadsandelar i västvärlden i det fall polariseringen blir tydligare. Ericsson har fortsatt utvecklas väl operationellt under året, och har byggt upp en stark marknadsposition. Bolaget står inför en fortsatt positiv marknadstrend då utrullningen av 5G ser ut att fortsätta i hög takt.

Aktiefond steg 0,8 procent i maj, jämfört med index som var upp 2,5 procent.

Läs mer i Aktiefonds månadsrapport för maj

 

Småbolag

Småbolagsfonden gynnades i maj av kursutvecklingen i Lagercrantz, Bufab och Heba, medan Vitec, Embracer och Ambea drog ner.

Plastkoncernen Nolato rapporterade återigen en fin rapport med stark organiskt tillväxt och god lönsamhet. Nolatos goda tillväxtutsikter avspeglats ännu inte fullt ut i värderingen i förvaltarnas tycke, inte minst den attraktiva kombinationen av solida organiska förutsättningar som kompletteras med förvärv.

Bostadssiten Hemnet släppte sin första rapport som noterat bolag. Rapporten var stark och bekräftade förvaltarnas investeringstes. Den kursutveckling de såg framför sig de kommande tre åren hade inträffade redan efter en månad. De tycker fortsatt att bolaget, dess ledning och affärsmodellen är attraktiva men anser sig inte kunna motivera en högre värdering, och valde att sälja samtliga aktier de sista dagarna i månaden till en fin avkastning. Aktien har i skrivande fallit cirka 30 procent sedan toppnivåerna.

Electrolux presenterade en kvartalsrapport som vida översteg analytikernas estimat. Rörelseresultatet var hela 53 procent högre jämfört med konsensus. Rapporten bidrog till att bekräfta och stärka förvaltarnas tro att bolaget har möjlighet att överträffa sina marginalmål de kommande åren. Aktiens värdering indikerar att detta är en tro som inte delas av marknaden i stort, men Småbolags bedömning är att Electrolux allt starkare produkterbjudande och en ökad grad av automatisering i produktionen i USA bör innebära en starkare och mer uthållig marginalprofil.

Småbolag ökade innehavet i juridikdatabasen Karnov i maj. Bolaget kom med en bra rapport under månaden, och förvaltarna tror att Karnov står inför en acceleration i försäljningstillväxten. Likaså ökade förvaltarna innehaven i LINK Mobility, Karnov och Electrolux. Aktierna i Veoneer och ovan nämnda Hemnet såldes ut under månaden, och Sbanken minskades.

Småbolagsfonden steg 0,7 procent i maj vilket kan jämföras med jämförelseindex som steg 2,0 procent. Småbolagsfonden har per månadens utgång stigit 18,2 procent i år medan index har gått upp 17,7 procent.

Läs mer i Småbolags månadsrapport för maj


Global

Den globala börsutvecklingen var på det stora hela oförändrad under månaden, något ner i SEK som en följd av den starkare kronan. Globalfonden gick ner något, i linje med marknaden.

På bolagsnivå var det framförallt två bolag som stack ut avkastningsmässigt. Centene på den positiva sidan, efter ett drygt år då aktiekursen har haft en sämre utveckling (17 procent) så kom en inte alls ovanlig ”ketchupeffekt” med en uppgång på 30 procent från bottennoteringen.

På den negativa sidan hittar vi det sydkoreanska spelbolaget Nexon (noterat i Japan) som föll med motsvarande procent i ljuset av en rapport som pekar på styrka här och nu, men där utsikterna för två viktiga framtidsområden förblir något dunkla. Dels handlar det om lanseringen i Kina av mobilversionen av bolagets mest framgångsrika spel någonsin (Dungeon & Fighter), som är en megasuccé i Sydkorea hittills. Samt även vad som händer med satsningen av majoritetsägda Embark Studio, där spelare, aktieägare och övriga intressenter spänt väntar på besked och resultat av det nu snart tvååriga projektet. Globalfondens förvaltare hyser dock fortsatt stor tilltro till Nexons ledning, där historiken verkligen visar prov på devisen ”lycka skall stå den tålmodige bi”, och fonden kvarstår som långsiktig ägare i bolaget.

Övriga bolagsavkastningar hamnade i skuggan av dessa två, men på den positiva sidan kan nämnas Brookfield Asset Management som visar på imponerande tillväxttal inom sin förvaltning. Under den senaste femårsperioden har det fria kassaflödet ökat med 31 procent per år och förvaltat kapital med 26 procent per år till dagens ca 600 miljarder dollar.

Under månaden deltog Globalfonden i nyintroduktionen av svenskgrundade Oatly Group som noterades i USA. Oatly är världens första och största mejeriföretag med havre som grundingrediens. Bolaget grundades (som Ceba Foods) 1994 efter att Lundaforskaren och kemiprofessorn Richard Öste och hans forskarkollegor tagit patent på en enzymprocess som kunde skapa en näringsrik, god och helt ekologisk havredryck med mild smak som var sammansatt av protein, fett och kolhydrater. Varumärket Oatly har sedan mycket framgångsrikt byggts upp genom åren, med emfas på perioden efter 2014. Bolagets slogan, som upprörde en hel branschorganisation löd ”It’s like milk, but made for humans” och innebar till slut efter diverse förlikningar med den traditionella mejeribranschen att Oatly tvingades omformulera detta. Men genom åren har bolaget via en mängd olika kampanjer både byggt ett av de snabbast växande varumärkena och en helt ny kategori – havremjölkbaserade produkter. Inte bara i Sverige utan i en mängd marknader, exempelvis Storbritannien, Tyskland, USA och Kina. Globalförvaltarnas tro är att bolagets fokus på hållbar livsmedelsproduktion med näringsrika och ekologiska produkter ligger rätt i tiden, inte bara idag utan under lång framtid.

För att finansiera detta nya innehav så sålde fonden samtliga aktier i det uppköpta Proofpoint (annonserades i april).

Läs mer i Globals månadsrapport för maj

 

Small and Microcap

De tre innehav som bidrog mest positivt till Small and Microcaps avkastning under månaden var Sabaf, Sumo Group och Carel.

Italienska Sabaf är världens ledande tillverkare av komponenter till gasspisar. Produktportföljen inkluderar bl.a. gasbrännare och säkerhetsventiler, där koncernen har 40 procent av den europeiska marknaden och en global marknadsandel på 10 procent. De tre senaste åren har Sabaf också breddat sitt produktutbud med förvärv av verksamheter inom gångjärn och elektroniska komponenter till vitvaror. Koncernen har också stärkt sin marknadsposition genom att löpande vinna ett antal viktiga flerårskontrakt med flera ledande europeiska och nordamerikanska vitvarutillverkare.

Sumo Group är en brittisk dataspelsutvecklare med bas i Sheffield. Bolaget arbetar framförallt med spelproduktioner för externa uppdragsgivare, som SEGA, Disney och Sony. Sumo har varit med om att utveckla en rad AAAspel som t.ex. titlar i racingspelet Forzaserien (för MicroSoft), Little Big Planet (för Sony) och Hitman (för Square Enix). Dotterbolaget Atomhawk tar fram illustrationer och design för bl.a. datorspel och filmer och har bl.a. arbetat med filmer som t.ex. Thor och Guardians of the Galaxy. I oktober 2020 annonserade Sumo förvärvet av den amerikanska spelutvecklaren Pipeworks, som bl.a. har EA, Facebook och Google som kunder.

Italienska Carel är en ledande tillverkare av avancerade styrsystem för luftkonditionering och kylsystem. Koncernens produkter inkluderar bl.a. regulatorer, termostater, expansionsventiler samt temperatur- och tryckgivare. Carel är marknadsledare i Europa inom luftkonditionering, med en marknadsandel på upp till 50 procent i vissa nischer, och nummer tre globalt inom kylsystem. Energieffektivitet är en viktig drivkraft för efterfrågan. Luftkonditionering och kylsystem står för 15 procent av världens energikonsumtion och Carels smarta lösningar kan t.ex. reducera elbehovet för ett kommersiellt kylsystem med 30 procent.

Tre av de svagaste innehaven under perioden var holdingbolaget Carasent, dataspelsutvecklaren Frontier Developments och spelutvecklaren Paradox Interactive.

Under maj månad uppvisade Didner & Gerge Small and Microcap en avkastning på 0,2 procent, medan jämförelseindex steg 1,7 procent.

Läs mer i Small and Microcaps månadsrapport för maj

 

US Small and Microcap

Bland US Small and Microcaps bästa bidragsgivare i maj kan nämnas fertilitetsbehandlingsbolaget Progyny, komponenttillverkaren UFPT Technologies och stapelbolaget J&J Snack Foods.

Progyny är ett ledande bolag inom förmånsbaserad fertilitetsbehandling. Bolaget växer till följd av att fler väljer att skaffa barn senare i livet samt att förmånen ger arbetsgivaren en konkurrensfördel i jakten på att hitta och behålla anställda. Progynys databaserade modell skräddarsyr individanpassade fertilitetsbehandlingar. Modellen har historiskt gett ett bättre resultat till en lägre kostnad än hos bolagets konkurrenter. Progyny får höga betyg från dem som använder tjänsten vilket även visar sig i en nära 100% kundlojalitet.

UFP Technologies tillverkar förvaringslösningar och komponenter främst till medicintekniska produkter. Efterfrågan på bolagets produkter drivs av en åldrande befolkning och gynnas bland annat av en ökad användning av robotkirurgi. UFP Technologies grundades 1963 och leds idag av Jeffrey R. Bailly, son till en av grundarna. Efterfrågan på bolagets produkter inom medicinteknik har drabbats negativt av coronapandemin då många operationer har ställts in. Förvaltarna tror att efterfrågan kommer att öka successivt under 2021, något som bekräftades i bolagets rapport för det första kvartalet.

J&J Snack Foods är marknadsledande tillverkare och distributör av snacks och frysta drycker. Bolaget utvecklar ständigt nya produkter och tillsammans med regelbundna prishöjningar har J&J Snack Foods kunnat öka försäljningen varje år i nästan ett halvt sekel. Förra året påverkades dock försäljningen negativt av pandemin då majoriteten av försäljningen sker till restauranger, skolor och sportarenor vilka alla var tvungna att stänga. I takt med att samhällen öppnar upp igen har aktien återhämtat sig. Grundaren Gerald B. Shreiber är styrelseordförande och bolagets största aktieägare.

Bland fondens sämre bidragsgivare under månaden kan nämnas isoleringsbolaget Installed Building Products och friluftslivsbolaget Johnson Outdoors.

Fonden hade en negativ utveckling under månaden.

Läs mer i US Small and Microcaps månadsrapport för maj

Inte prenumerant än? Anmäl dig till vårt nyhetsbrev