Vi använder kakor (”cookies”) för att förbättra din användarupplevelse och för att ge dig som besökare tillgång till viss funktionalitet. Samtycker du till att vi placerar en cookie i din webbläsare och behandlar dina personuppgifter i form av IP-adress i syfte att löpande förbättra vår webbplats? Om du inte samtycker kan du fortsätta att använda webbplatsen som vanligt. Läs mer om hur vi använder cookies här.

Att spara via ett fondkonto genom ett fondbolag innebär att du sparar i någon av de fonder som fondbolaget tillhandahåller. Vad som främst skiljer ett sparande via fondkonto jämfört med sparande via ett ISK är hur beskattningen sker.

Sparande via fondkonto beskattas i samband med att en försäljning genomförs och en eventuell vinstskatt realiseras. Den eventuella skattegrundande vinsten kommer att rapporteras in av fondbolaget till Skatteverket och kommer att finnas förtryckt på din deklaration för aktuellt år. På denna vinst betalar du 30 procent i vinstskatt. Utöver den beskattning som sker vid en försäljning sker också en schablonbeskattning årligen baserat på ditt fondkontos ingångsvärde för aktuellt år.

Att spara via fondkonto är ett enkelt sätt att spara i fonder. Du betalar skatt på de eventuella vinster som du gör medan en eventuell förlust blir kvittningsbar. Fondbolaget sammanställer årligen dina fondaffärer och skickar dessa uppgifter till Skatteverket så att dina kontrolluppgifter förtrycks i din deklaration. När du sparar i fonder betalar du också en fondskatt som beräknas enligt schablon. Fondskatten är 0,12 procent på det totala sparandet per den 1 januari.

Via fondkontot kan du handla alla de fonder som finns i fondbolagets utbud.

Att inneha ett fondkonto via oss är gratis. Du betalar dock avgifter för de fonder som du placerar i. Vilka avgifter som tas ut ur fonderna framgår av fondernas faktablad. Vi vill alltid att du tar del av fondernas faktablad innan du gör en investering. Läs gärna också under viktig information.