Vi använder kakor (”cookies”) för att förbättra din användarupplevelse och för att ge dig som besökare tillgång till viss funktionalitet. Läs mer om hur vi använder cookies här.

Ökad vaccinationstakt, massiva finanspolitiska åtgärder och starka bolagsrapporter fortsatte att ge medvind på världens börser i april. Stockholmsbörsen fortsatte upp och återhämtningsoptimism lyfte index till nya rekordnivåer. Utvecklingen i Didner & Gerges portföljer var blandad, med en god absolut avkastning för fyra av fem fonder under månaden.

Didner & Gerge Aktiefond

Aktiefond steg 2,8 procent under april, med Getinge, Sagax och Indutrade i täten som fondens största positiva bidragsgivare. SKF, Epiroc och Sandvik var fondens största negativa bidragsgivare.

Getinge är ett av innehaven i Didner & Gerge Aktiefond som bidrog mest till avkastningen i april
Getinge är ett av innehaven i Didner & Gerge Aktiefond som bidrog mest till avkastningen i april. Foto: Getinge

I Getinge utvecklades flera delar av verksamheten starkt under första kvartalet. Försäljningen av ventilatorer till intensivvårdsavdelningar ligger alltjämt på förhöjda nivåer som en följd av pandemin. Efterfrågan på bolagets steriliseringsutrustning relaterat till vaccinproduktion och livsuppehållande ECMO-terapier har också visat en god tillväxt. Getinge bör fortsatt möta ett gynnsamt efterfrågeläge, samtidigt som de operationella förbättringar bolaget har jobbat hårt med under flera år i allt större utsträckning ger resultat.

Sagax är ett fastighetsbolag fokuserat på fastigheter inom lager och lätt industri. Bolaget har en skicklig VD med ett starkt långsiktigt track record. Bolagets nisch innebär något högre risk i varje enskild fastighet på grund av mer konjunkturkänsliga hyresgäster och viss kundkoncentration, men ger samtidigt en högre avkastningspotential. Bolaget har gynnats av att rikta in sig på fastigheter i ytterkanten av växande storstäder, där efterfrågan ökar samtidigt som utbudet minskar när städers tillväxt driver ökad efterfrågan på andra fastighetstyper. Bolaget har lyckats hålla en god investeringstakt under året, och fortsätter att expandera i flera intressanta marknader i Europa.

Läs också: Aktiefond: Bolag i förändring som kommer stärkta ur pandemin

SKF levererade en efter omständigheterna bra rapport för första kvartalet, med en tillväxt som var bland de högre för industriföretagen under perioden. Den snabba återhämtningen har lett till ansträngda logistikkedjor, komponentbrist hos kunder, och priser på insatsvaror som ökat kraftigt, vilket höll tillbaka vinstutvecklingen något. SKF har jobbat med ett omfattande effektiveringsarbete de senaste åren, och visat på en bra motståndskraft och goda steg mot en högre lönsamhetsnivå under pandemin. Marknaden vill sannolikt se ytterligare tecken på en uthålligt högre tillväxtnivå i kombination med normalisering av investeringsnivåer och en ökad kapitaleffektivitet för att värdera upp aktien från nuvarande låga multiplar.

Läs mer i senaste fondrapporten

Didner & Gerge Småbolag

Småbolagsfonden steg 5,4 procent i april medan jämförelseindex steg 7,8 procent. Därmed har Småbolagsfonden per månadens utgång stigit 17,4 procent i år, att jämföra med index som gått upp 15,4 procent.

Fonden gynnades av kursutvecklingen i Lagercrantz, Embracer och Mekonomen. Till månandens sämre bidragsgivare hör bland andra Pexip, Rejlers och Veoneer.

Den norska storbanken DNB lade ett bud på Småbolagsfondens portföljbolag Sbanken i april i. Budet på 103,85 kronor per aktie motsvarade en premie på knappt 30 procent. Sbankens styrelse rekommenderar budet och vissa aktieägare, däribland huvudägaren Altor, har valt att acceptera budet under vissa villkor och förhållanden. Vi utvärderar budet och följer utvecklingen.

Förutom budet på Sbanken har månaden präglats av kvartalsrapporter. Generellt sett kan vi konstatera att den absoluta majoriteten av rapporterna, däribland Vitec, Trelleborg, Bufab och Elanders, har varit starka och överträffat analytikernas prognoser, samtidigt som kursreaktionerna i flera fall varit något försiktiga. Svenska fastighetsaktiers kraftiga uppgång under månaden missgynnade fondens utveckling relativt index.

Småbolagsfonden deltog i börsintroduktionen av marknadsdominerande Hemnet. Affärsmodellen där säljaren betalar för bostadsannonsen, är relativt unik i ett internationellt sammanhang, och är en styrka då säljaren har ett högt incitament att nå ut till så många tänkbara köpare som möjligt. Förvaltarna bedömer att Hemnet har goda möjligheter att höja priserna över tid. Intäkter från bostadssäljare står för närvarande för cirka 60 procent av bolagets intäkter. Därutöver har Hemnet intäkter från annonsörer, fastighetsmäklare och bostadsutvecklare. Affärsmodellen binder väldigt lite kapital, visar höga marginaler och förvaltarna bedömer att bolaget kommer att visa starka och växande kassaflöden framöver.

Fonden ökade innehaven i Electrolux, Leroy och Cargotec och minskade i Embracer och Securitas samt sålde sina aktier i Biogaia.

Läs mer i senaste fondrapporten

Didner & Gerge Global

Globalfonden slutade månaden på -1,1 procent, medan jämförelseindex steg 1,3 procent.

Bäst avkastning under månaden härstammade från datasäkerhetsbolaget Proofpoint, konsultbolagen WSP Global och Stantec, varumärkesbolaget VF Corp samt energilösningsbolaget Ameresco.

Det välrenommerade private equity-bolaget Thoma Bravo la ett bud på Proofpoint under månaden. Budet kommer troligen att gå igenom och vid erbjuden likvid kommer Globalfondens avkastning på investeringen uppgå till 70 procent på tio månader.

Svagare avkastning kom från hälsovårds- och medicinteknikbolagen Hologic och Centene, där rapporterna för kvartalet inte tilltalade aktiemarknaden på grund av covid-relaterade kortsiktiga effekter som påverkar närtida resultat negativt. Svagare avkastning kom också från Brookfield Renewable, spelutvecklaren Activision Blizzard samt från investmentbolaget Fairfax India. I samtliga dessa fall utan att betydelsefull ny information presenterats.

De investeringskluster som gav de främsta avkastningsbidragen till fondens avkastning var Miljö- & energiteknik, New ventures samt Varumärken. Dessa tre kluster hade bidragit minst till fondens avkastning under det första kvartalet, vilket visar på en viss rotation under april. På andra sidan myntet märktes därmed de tre kluster som bidragit mest till fondens avkastning under det första kvartalet, nämligen Hälsovård & medicinteknik, Digitala produkter och tjänster samt Kapitalallokerare.

I linje med en tro på fortsatt gott företagsklimat inom investeringsklustret Hälsovård & medicinteknik gjorde Globalfonden en nyinvestering i biomedicinföretaget Novo Nordisk. Bolagets kärnverksamhet baseras och fokuseras sedan grundandet 1923 på forskning och utveckling av läkemedel mot diabetes melitus och därtill relaterade kroniska sjukdomar, där bolagets unika ledarskap inom den stadigt växande globala diabetesmarknaden samt en kultur och strategi som baseras på ett för mänskligheten positivt syfte tilltalar förvaltarna. Även den betydande potentialen att driva kampen mot den kroniska och komplexa sjukdom obesitas (fetma) som världshälsoorganisationen WHO beskriver som en pågående global epidemi hos bägge könen, i alla åldrar, alla etniska grupper och alla samhällsklasser, över hela världen, tilltalar förvaltarna. Novo Nordisk har alla möjligheter att ta en ledande position från start i denna behandlingsform, som är nära relaterad till diabetesvård.

För att finansiera detta nya innehav så såldes delar av innehaven i Proofpoint, WSP Global, Schneider Electric samt Centene. Hela innehavet i Check Point Software såldes. Fonden ökade även något i Recordati.

Läs mer i senaste fondrapporten

Didner & Gerge Small and Microcap

Under april månad uppvisade Didner & Gerge Small and Microcap en avkastning på 3,3 procent. Fondens jämförelseindex steg under denna period 3,1 procent.

De tre innehav som bidrog mest positivt till avkastningen under månaden var ArcticZymes, Tracsis och discoverIE.

Norska ArcticZymes utvecklar som namnet antyder enzymer, det vill säga proteiner som fungerar som katalysatorer i kemiska reaktioner. Bolagets produkter används bland annat inom forskning kring till exempel genterapi och utveckling av vacciner. ArcticZymes rörelse är mycket skalbar med underliggande bruttomarginaler i 90%-klassen. Bolaget har historiskt även haft andra kompletterande rörelseområden, men enzymverksamheten, som nu är hela bolaget, har varit lönsamt sedan 2015.

Brittiska Tracis utvecklar mjukvara till tågoperatörer och bannät. Bolagets programvara hjälper till med allt från att löpande hantera och kontrollera infrastruktur och utrustning, vilket bl.a. underlättar schemaläggning av underhållsarbeten, till avancerade biljettsystem. Historiskt har den brittiska hemmamarknaden varit koncernens absolut viktigaste, men Tracsis vann nyligen två upphandlingar i USA och ser stor potential utanför Storbritannien.

discoverIE är en brittisk industrigrupp som designar och producerar komponenter för elektroniska applikationer. De senaste tio åren har discoverIE svängt om från distribution av andras produkter till egen produktion av affärskritiska komponenter samtidigt som koncernen fokuserat allt mer på tillväxtsegment som t.ex. förnyelsebar energi, Vestas är största kunden. Då discoverIEs komponenter ofta blir indesignade i kundernas produkter blir koncernens intäkter alltmer av återkommande karaktär.

Tre av de svagare innehaven under perioden var den brittiska desinfektionsmedelproducenten Tristel, norska videokonferensföretaget Pexip och svenska ljudbokskoncernen Storytel.

Läs mer i senaste fondrapporten

Didner & Gerge US Small and Microcap

US Small and Microcap hade en positiv utveckling under april månad. Bland fondens bästa bidragsgivare kan nämnas fertilitetsbehandlingsbolaget Progyny, isoleringsbolaget Installed Building Products och verkstadsbolaget Toro.

Progyny är ledande inom förmånsbaserad fertilitetsbehandling. Bolaget växer till följd av att fler väljer att skaffa barn senare i livet samt att förmånen ger arbetsgivaren en konkurrensfördel i jakten på att hitta och behålla anställda. Progynys databaserade modell skräddarsyr individanpassade fertilitetsbehandlingar. Modellen har historiskt gett ett bättre resultat till en lägre kostnad än hos bolagets konkurrenter. Progyny får höga betyg från dem som använder tjänsten vilket även visar sig i en nära 100-procentig kundlojalitet.

Installed Building Products, IBP, är en av USA:s ledande installatörer av isolering till bostäder. Bolaget gynnas av en stark husmarknad samt ökade krav på mer isolering i hus, för att göra dem mer energieffektiva. Undermålig isolering är den största anledningen till energiförluster i bostäder vilket är kostsamt för husägaren samtidigt som det bidrar till stora koldioxidutsläpp. IBP leds idag av grundarens son Jeff Edwards, som dessutom är bolagets största aktieägare. Precis som fondens andra innehav är IBP välskött, lönsamt och har starka kassaflöden.

Toro är förutom global marknadsledare inom produkter till gräs- och landskapsskötsel även en marknadsledande tillverkare av maskiner som används vid infrastrukturarbeten under jord. Bolaget gynnas bland annat av den pågående 5G-utbygganden. Toro är välskött och har ett tydligt fokus på kontinuerliga förbättringar samt en god tillväxthistorik. Vi tror att bolaget kommer kunna fortsätta att växa framöver till följd av sin marknadsposition, fokus på innovation och möjlighet till kompletterande förvärv.

Till månadens sämre bidragsgivare hör snöplogstillverkaren Douglas Dynamics och komponenttillverkaren UFP Technologies.

Läs mer i senaste fondrapporten