Vi använder kakor (”cookies”) för att förbättra din användarupplevelse och för att ge dig som besökare tillgång till viss funktionalitet. Läs mer om hur vi använder cookies här.

Om du vill spara i någon av våra fonder bör du först ta del av information om fonderna. Du bör även ta del av viktig information om vår verksamhet och det regelverk vi följer, inkl. vår behandling av personuppgifter.

Vänligen observera att vi nu också erbjuder sparande via investeringssparkonto (ISK), var därför noga med vilken blankett du väljer att fylla i.

Bli kund Privatperson

Fondkonto


Bli kund Juridisk person

Fondkonto


Bli kund Investeringssparkonto

ISK


Allmänna villkor

ISK


Förhandsinformation

ISK


Start eller ändring av månadssparande

Fondkonto


Månadssparande

ISK


Inlösen av fondandelar

Fondkonto


Inlösen av fondandelar Byte Uttag

ISK


Överföring/gåva av andelar

Fondkonto


Överlåtelse av tillgångar

ISK


Köpa fondandelar med kontanta medel

ISK


Byte av sparform från fondkonto till investeringssparkonto

ISK