Vi använder kakor (”cookies”) för att förbättra din användarupplevelse och för att ge dig som besökare tillgång till viss funktionalitet. Samtycker du till att vi placerar en cookie i din webbläsare och behandlar dina personuppgifter i form av IP-adress i syfte att löpande förbättra vår webbplats? Om du inte samtycker kan du fortsätta att använda webbplatsen som vanligt. Läs mer om hur vi använder cookies här.

Information om fondbolagets behandling av personuppgifter

Didner & Gerge Fonder AB, org.nr. 556491-3134 (fondbolaget) är personuppgiftsansvarig enligt GDPR för de personuppgifter som du lämnar som kund.

Här finns information om fondbolagets hantering av personuppgifter samt kontaktuppgifter till fondbolaget, tillsynsmyndighet och dataskyddsombud:

Information om fondbolagets behandling av personuppgifter (PDF)

Särskilt om användning av kakor (”cookies”)

För vilka ändamål vi använder cookies

Vi använder kakor (”cookies”) för att förbättra din användarupplevelse och för att ge dig som besökare tillgång till viss funktionalitet samt för webbanalys.

Vad är en cookie?

En cookie är en liten textfil som sparas på din dator av webbplatsen (hemsidan) du besöker. Cookies gör det möjligt att få information hur besökare interagerar med webbplatsen. Fondbolaget kan dock inte använda cookies för att se vilka enskilda personer som har besökt vår webbplats.

Cookies som används för webbanalys

För webbanalys använder vi oss av statistikverktyget Vizzit. Genom detta statistikverktyg behandlas personuppgifter i form IP-adresser initialt, bland annat för att skilja mellan intern och extern besökstrafik på webbplatsen. Därefter anonymiseras datan och inga IP-adresser lagras. Den insamlade datan ger oss viktiga insikter om hur vi bör förbättra och vidareutveckla webbplatsen för bästa möjliga användarnytta.

Alla besökare behöver ge sitt samtycke till att vi placerar en cookie från Vizzit i deras dator samt till den behandling av personuppgifter som detta medför. Webbplatsen går att använda som vanligt även utan detta samtycke, men vi på fondbolaget får då sammantaget en minskad förståelse för användarnas behov.

Informationen som samlas in genom Vizzit sparas endast på Vizzits serverpark, belägen i Sverige, till vilken endast Vizzits personal har tillgång. Insamlad information delas inte med tredje part under några omständigheter.

Cookiens namn: ___vizzit
Typ av cookie: Tredjepartscookie
Varaktighet: 12 månader

Mer information om hur Vizzit som vi använder för webbstatistik hanterar datan finns här: Så hanterar Vizzit insamlad data | Vizzit International AB

Om du inte vill att cookies ska användas

Om du inte samtycker till användning av cookies för webbanalys på vår hemsida  kan du välja att inte acceptera dessa när du besöker hemsidan. Du kan också ändra dina inställningar i webbläsaren så att inga cookies lagras på din dator. Vi hänvisar till din webbläsares användarmanual för närmare instruktioner. Tänk dock på att vissa funktioner på webbplatsen inte kan fungera som de ska om du – genom att göra en sådan inställning i webbläsaren – tar bort möjligheten till användning av s.k. funktionella cookies. Funktionella cookies sätts för att t.ex. möjliggöra för besökare att logga in på hemsidan. För cookies som används för sådana funktionella ändamål behöver inget samtycke inhämtas från fondbolaget.

Mer information

Om du har frågor om fondbolagets användning av cookies är du välkommen att kontakta oss. Kontaktuppgifter finner du här.

Post- och telestyrelsen är tillsynsmyndighet på området och lämnar ytterligare information om cookies på sin webbplats www.pts.se.

Konsumentinformation

Didner & Gerge Fonder AB:s klagomålsansvarige är Henrik Didner. Om du har klagomål kan dessa framföras muntligen alternativt skriftligen om det krävs. Du bör få svar i ärendet snarast. Kontakta oss på 018-64 05 40 eller info@didnergerge.se.

Ytterligare vägledning kan du få av Konsumenternas bank- och finansbyrå, Konsumenternas försäkringsbyrå, samt genom den kommunala konsumentvägledningen. Det finns även möjlighet att få en eventuell tvist prövad hos Allmänna reklamationsnämnden eller hos allmän domstol.

För ytterligare information angående klagomål, incitament, portföljstrategi, ägarpolicy, rösträtter, ersättningspolicy, ”bästa möjliga resultat”, samt felaktigt NAV, se dokument nedan.

Rådgivning

Vår huvuduppgift är att bedriva en aktiv förvaltning. Att bedriva rådgivning är en tillståndspliktig verksamhet som Didner & Gerge Fonder AB inte har tillstånd att utföra. Den information vi tillhandahåller är av generell karaktär och ska således alltid ses som marknadsföring och inte rådgivning.

Marknadsföring inom EES

Didner & Gerge Fonder AB har anmält till Finansinspektionen om marknadsföring av fondandelar i Finland och Norge. Till anmälan har bifogats informationsbroschyr, faktablad, samt hel- och halvårsredogörelse, vilka finns tillgängliga här på hemsidan.

Penningtvättslagen

Den svenska penningtvättslagen ska förhindra att företag inom den finansiella sektorn används för penningtvätt och finansiering av terroristverksamheter. Lagen innebär att fondbolaget är skyldigt att göra en bedömning av risken för att användas för penningtvätt. Fondbolaget måste uppnå kundkännedom genom att inhämta information om affärsförbindelsens syfte och art. Vi måste ibland ställa frågor till dig angående dina insättningar. Läs mer om varför här.