Vi använder kakor (”cookies”) för att förbättra din användarupplevelse och för att ge dig som besökare tillgång till viss funktionalitet. Samtycker du till att vi placerar en cookie i din webbläsare och behandlar dina personuppgifter i form av IP-adress i syfte att löpande förbättra vår webbplats? Om du inte samtycker kan du fortsätta att använda webbplatsen som vanligt. Läs mer om hur vi använder cookies här.

Riskinformation: Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. De pengar som placeras i fonderna kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet. Fondernas faktablad och informationsbroschyr finns här.

Fokus på långsiktigt god avkastning

Didner & Gerge är ett ledande fristående fondbolag, grundat i Uppsala 1994. Som aktiva förvaltare letar vi efter möjligheter eller dynamik i företagsberättelsen på längre sikt. Fondernas placeringshorisont är normalt fem år eller mer, och vi fokuserar på att generera bättre resultat än marknaden över tid. Som fristående fondbolag har vi möjligheten att helt fokusera på fondförvaltningen, och förvaltarna har frihet att utgå från sina bästa idéer för att leverera god avkastning för dig som kund.

Så arbetar våra fonder:

Sunda principer

Vi investerar i företag med stabil resultatutveckling och bedömd god långsiktig potential – i branscher som vi begriper och på marknader som vi förstår.

Få innehav ger djupgående kunskapsnivå om varje enskilt innehav

Fonderna investerar i ca 30-50 bolag med lång investeringshorisont.

Fokus på bolagsspecifik riskjusterad avkastning

Vårt fokus är tydligt på värderingar, kopplat till både historiskt uppnådd lönsamhet och historisk volatilitet.

En väl fungerande och konsekvent investeringsmodell

Vi har stor tro och tillit till investeringsmodellen – Vi är aktiva och uthålliga förvaltare.

Målet är att överträffa jämförelseindex

Fonderna har som mål att med ett rimligt risktagande långsiktigt prestera en avkastning som överträffar relevanta jämförelseindex. Didner & Gerge har över lång tid bevisat detta.