Den här sidan använder sig av cookies för en bättre användarupplevelse. Läs mer om hur vi hanterar personuppgifter här.

Meddelande med anledning av corona-epidemin

2020-03-20

Kära andelsägare, Vi hoppas att ni mår bra i dessa speciella och prövande tider. Vi på Didner & Gerge arbetar vidare, dock på lite nya sätt. Personalens hälsa och verksamhetens fortskridande är givetvis vår högsta prioritet och vi följer noga myndigheternas rekommendationer. Det innebär att vi i dagsläget uppmanar alla kollegor som kan att arbeta … Continued

Läs mer

Koldioxidrapport för 2019

2020-03-19

Fondernas koldioxidavtryck 2019 Vi som fondbolag har ett relativt lågt direkt klimatavtryck i form av koldioxidutsläpp, men genom att beakta dessa i våra investeringsbeslut kan vår indirekta påverkan på klimatet bli desto större. Genom exempelvis exkludering av fossila bränslen undviker vi per automatik att investera i de bolag som producerar fossila bränslen, och som allmänt … Continued

Läs mer

Vår Informationsbroschyr 2020

2020-03-18

Vår informationsbroschyr är uppdaterad per mars 2020. Informationsbroschyr mars 2020 Den finns under rubriken “Faktablad & informationsbroschyr” på vår hemsida. Under samma flik finns även annan viktig information om våra fonder, förutom faktabladen även respektive fonds fondbestämmelser.  

Läs mer

Hållbarhetsrapport 2019

2020-03-17

Nedan är en länk till vår hållbarhetsrapport för 2019. Vi beskriver hållbarhetsarbetet i fondbolaget och i våra investeringar. Vilka samarbeten vi är delaktiga i. Rapporten inkluderar även vår hållbarhetsanalys, screening, dialog och påverkan, men även vårt arbete som större aktieägare. Se mer i länk: Hållbarhetsrapport Didner & Gerge 2019 Och revisors yttrande om Didner & … Continued

Läs mer

Nyhetsbrev februari

2020-03-12

Nedan är våra månadsrapporter för februari månad. Två sidor per fond, med information och kommentarer från respektive förvaltarteam. Läs månadsrapport för Didner & Gerge Aktiefond i länk nedan: Månadsrapport- Didner & Gerge Aktiefond – februari 2020 Läs månadsrapport för Didner & Gerge Småbolag i länk nedan: Månadsrapport – Didner & Gerge Småbolag – februari 2020 … Continued

Läs mer

Börsåret 2019 – Henrik Didner och Adam Gerge

2020-03-02

Text ur vår årsberättelse. Länk till hela dokumentet nedan. Efter svaga börser sista kvartalet 2018 var förväntningarna lågt ställda inför 2019. Det blev dock ett starkt börsår med en uppgång  på hela 35 % för ett bredare svenskt index  och i många fall uppgångar på cirka 30 % i svenska kronor på de flesta större … Continued

Läs mer

Didner & Gerge – årsberättelse 2019

2020-03-02

Nu är vår årsrapport för 2019 publicerad. Läs inledningen av vår VD Helena Hillström, tankar från våra grundare Henrik Didner och Adam Gerge samt de fem fondrapporterna från våra tio förvaltare. Didner & Gerge årsberättelse 2019      

Läs mer

Didner & Gerge stödjer nu CDP’s viktiga arbete

2020-02-25

Didner & Gerge har nyligen undertecknat CDP (Carbon Disclosure Project). CDP är världens största undersökning av stora företags ambitioner vad det gäller klimatförändring och miljöskydd. Tusentals organisationer i ungefär 60 länder runtom i världen mäter och redovisar sina utsläpp av växthusgaser och sina klimatstrategier genom CDP. CPD agerar på uppdrag av mer än 700 institutionella … Continued

Läs mer

Didner & Gerge kritiska till förslagen i utredningen ”Ett bättre premiepensionssystem” SOU 2019:44)

2020-02-14

Didner & Gerge har idag lämnat sitt remissvar på utredningen ”Ett bättre premiepensionssystem”. Vi är mycket måna om att förtroendet för fondbranschen som helhet ska vara mycket högt och att kraven för att få finnas på fondtorget ska vara högt ställda. Tyvärr har vi kunnat konstatera att kontrollen över vilka som har fått erbjuda sina … Continued

Läs mer