Vi använder kakor (”cookies”) för att förbättra din användarupplevelse och för att ge dig som besökare tillgång till viss funktionalitet. Samtycker du till att vi placerar en cookie i din webbläsare och behandlar dina personuppgifter i form av IP-adress i syfte att löpande förbättra vår webbplats? Om du inte samtycker kan du fortsätta att använda webbplatsen som vanligt. Läs mer om hur vi använder cookies här.

Välj Didner & Gerges fonder i ditt pensionssparande

Här hittar du information om pensionssparande och om premiepensionssparande i Didner & Gerges fonder via Pensionsmyndigheten. Vänligen observera att denna information alltså gäller sparande via våra externa samarbetspartners och via Pensionsmyndigheten.

Pensionssparande

Sedan årsskiftet 2015/16 finns inte längre någon avdragsrätt på privat pensionssparande för dig som är anställd. Är du däremot företagare eller om du saknar tjänstepension hos din nuvarande arbetsgivare, så är det möjligt att göra avdrag för privat pensionssparande på skatten i din deklaration.

De pengar som du redan tidigare har sparat i ett avdragsgillt pensionssparande ligger däremot kvar i den pensionsförsäkring eller i det individuella pensionssparande som du har valt. Det ”gamla” pensionssparandet har du också möjlighet att flytta till andra fonder än de du tidigare valt, mot en avgift.

De pengar som du har sparat i pensionsförsäkring eller i individuellt pensionssparande kan du ta ut från det att du fyllt 55 år.

Många väljer att samla sitt sparande i fonder och aktier på ett investeringssparkonto. Då betalar du inte skatt på kapitalvinster och utdelningar. Det betyder att du kan byta och sälja fonder utan att det ger reavinstskatt. Istället får du en schablonbeskattning. Att ha ett investeringssparkonto är generellt fördelaktigt vid hög avkastning, men skatten tas ut även under år med värdeminskning. Låter detta intressant för dig rekommenderar vi att du läser på mer om de regler som gäller på till exempel fondkollen.se. Under Spara via ISK kan du läsa mer om sparande via ISK hos oss på Didner & Gerge.

Att spara i aktiefonder är ett bra alternativ för den som vill spara långsiktigt för att dryga ut pensionen, även om skattereglerna för de flesta inte längre är lika gynnsamma som tidigare.

Läs mer om våra olika aktiefonder under Våra fonder.

Premiepension

Många har valt att spara i någon av våra fonder i premiepensionssparandet via Pensionsmyndigheten. Premiepensionen är den del av den allmänna statliga pensionen där du kan välja hur du vill placera dina pengar.

2,5 procent av det din arbetsgivare betalar in till pensionssystemet går till din premiepension. Du kan välja upp till fem fonder och det är alltså Pensionsmyndigheten som administrerar premiepensionen. Om du i din premiepension vill byta till våra fonder i hos vänder du dig till Pensionsmyndigheten. Det gör du enklast på deras hemsida pensionsmyndigheten.se eller per telefon 0771-776 776.

Om du vill spara i våra fonder via premiepensionen så behöver du veta vilket fondnummer våra fonder har i fondsystemet.

Våra fonder har följande fondnummer i premiepensionssystemet:

  • Didner & Gerge Aktiefond 291 906
  • Didner & Gerge Småbolag 140 491
  • Didner & Gerge Global 541 235

Eftersom det är Pensionsmyndigheten som hanterar de placeringar i olika fonder som du gör via din premiepension, har Didner & Gerge inte några uppgifter om ditt sparande och hur det utvecklats i premiepensionssystemet. Därför kan du heller inte få kontobesked från oss, utan ska vända dig till Pensionsmyndigheten. Varje år får du också ”det orange kuvertet” där du får en sammanställning över ditt sparande och en prognos för vad du kan få i allmän pension. Om inte förr, så ta det beskedet som utgångspunkt för att reflektera över ditt pensionssparande. Du kan spara i samma fonder som vi erbjuder via premiepensionssystemet också direkt hos oss. Läs mer under Våra fonder.

Om du vill veta mer om vad du bör tänka på när du väljer fonder till din premiepension, besök fondkollen.se. Bakom den står Fondbolagens förening, som är en branschorganisation med syfte att tillvarata fondspararnas och fondbolagens intressen. En av föreningens uppgifter är att sprida information om fondsparandet till privatpersoner.