Vi använder kakor (”cookies”) för att förbättra din användarupplevelse och för att ge dig som besökare tillgång till viss funktionalitet. Samtycker du till att vi placerar en cookie i din webbläsare och behandlar dina personuppgifter i form av IP-adress i syfte att löpande förbättra vår webbplats? Om du inte samtycker kan du fortsätta att använda webbplatsen som vanligt. Läs mer om hur vi använder cookies här.

Att spara via ett investeringssparkonto (ISK) hos oss innebär att du sparar i någon av våra fonder. Vad som främst skiljer ett sparande via ISK jämfört med sparande via ett fondkonto är hur beskattningen sker.

ISK beskattas genom en så kallad årlig schablonbeskattning vilket innebär att du som kund inte behöver skatta vid varje tillfälle som du genomför en försäljning. Beskattningen sker istället årligen och kontrolluppgifter inför varje deklaration skickas in av fondbolaget till Skatteverket.

Ett investeringssparkonto är en kontotyp som kan innehålla olika former av värdepapper. Det kan exempelvis vara fonder och aktier, men även kontanta medel. Observera att ett ISK via Didner & Gerge Fonder endast kan innehålla fondbolagets fonder och kontanta medel.

Att ha ett investeringssparkonto är generellt sett fördelaktigt vid hög avkastning, men skatten tas ut även under år med värdeminskning. Låter detta intressant för dig rekommenderar vi också att du läser på mer om de regler som gäller på till exempel fondkollen.se.

Innan du kan börja spara via ISK behöver du ta del av vår förhandsinformation gällande ISK och de allmänna villkoren. Vi vill också alltid att du tar del av fondernas faktablad innan du gör en investering. Läs gärna också under viktig information.

Under Bli kund kan både du som redan är kund för fondkonto idag och du som vill bli kund, starta ett investeringssparkonto. Det kostar såklart ingenting att öppna ett investeringssparkonto hos oss. Du betalar dock avgifter för de fonder som du placerar i. Vilka avgifter som tas ut ur fonderna framgår av fondernas faktablad.

Om beskattningen

Kapitalet på ett investeringssparkonto schablonbeskattas årligen. Skatten beror alltså inte på hur mycket vinst du har gjort eller vilken avgift som du har betalat. Skatten beräknas istället enligt schablon på ett kapitalunderlag som baseras på värdet av tillgångarna på kontot vid ingången av varje kvartal samt värdet av nya insättningar och överföringar som gjorts till kontot under året.

Kapitalunderlaget räknas fram som ett genomsnitt av värdet på ditt konto i början av varje kvartal, dvs. den 1 januari, 1 april, 1 juli och 1 oktober, plus de insättningar eller överföringar som har gjorts under året till ditt konto där kapitalet inte tidigare har funnits på ditt ISK. Dessa värden läggs alltså ihop och divideras med fyra och benämns som ditt kapitalunderlag.

Ditt kapitalunderlag multipliceras med en schablonränta vilken består i statslåneräntan per den 30 november året innan plus en (1) procentenhet. Produkten av denna uträkning benämns schablonintäkt och kommer att vara förtryckt i din deklaration. På din schablonintäkt ska du betala 30 procent skatt.

Skulle statslåneräntan ligga på minus blir schablonräntan som ditt kapitalunderlag ska multipliceras med, automatiskt 1,25 procent. ISK-skatten kan därför som lägst bli 30 procent multiplicerat med 1,25 vilket blir 0,375 procent. Skattesatsen är alltid densamma för alla som sparar i ISK och den bestäms på årsbasis.

Räkneexempel

Du öppnar ett investeringssparkonto den 1 januari 2020 sätter in 10 000 kronor. Din värdeökning är 2 100 kr första kvartalet. 1 april 2020 är ditt värde 12 100 kronor. Du gör en insättning under kvartalet på 500 kronor. Värdeökningen är 900 kronor under andra kvartalet. Den 1 juli är ditt värde 13 500 kronor. Du gör en insättning på 2 500 kronor. Din värdeökning är 1 500 kronor under tredje kvartalet (värdeförändringen för fjärde kvartalet syns först nästa skatteår).

Värde på kontot vid kvartalets början
Första kvartalet Andra kvartalet Tredje kvartalet Fjärde kvartalet
10 000 12 100 13 500 17 500
Insättningar under kvartalen
10 000 500 2 500 0
Genomsnitt av tillgångar samt insättningar och överföringar under kvartal 1-4: 16 525
16 525 x 1,25 % = 206,56
Schablonintäkten som kommer att vara förtryckt i din deklaration är alltså 206,56 kronor.
206,56 x 30 % = 61,97
Skatten på ditt investeringssparkonto kommer att bli 61,97 kronor.

Om att köpa och sälja fondandelar

Eftersom ditt investeringssparkonto schablonbeskattas årligen behöver du inte räkna på någon skatt när du genomför en försäljning och alltså realiserar en vinst eller en eventuell förlust. I och med att dina investeringar beskattas årligen tas ingen ytterligare skatt ut vid en försäljning.

Om att byta sparform – från fondkonto till ISK

Om du har fondandelar inom fondkonto och önskar att istället ha dina fondandelar inom ISK kan du välja att byta sparform. Något som du bör vara medveten om ifall du väljer att byta sparform är att bytet, rent skattemässigt, innebär att dina andelar inom fondkontot säljs och att du kommer att behöva betala skatt på din eventuella vinst.

Om du vill byta sparform måste du först bli kund för ISK hos oss. Därefter kan du byta sparform från sparande via fondkonto till sparande via ISK.