Vi använder kakor (”cookies”) för att förbättra din användarupplevelse och för att ge dig som besökare tillgång till viss funktionalitet. Samtycker du till att vi placerar en cookie i din webbläsare och behandlar dina personuppgifter i form av IP-adress i syfte att löpande förbättra vår webbplats? Om du inte samtycker kan du fortsätta att använda webbplatsen som vanligt. Läs mer om hur vi använder cookies här.

Didner & Gerges fonder har låg klimatpåverkan jämfört med sina respektive index. Det visar den senaste koldioxidmätningen för första halvåret 2021.

Koldioxidavtryck för Didner & Gerges fonder
Ton Co2e/Mkr SEK i bolagsintäkter – anger hur mycket koldioxid bolagen i fonden släpper ut i relation till portföljbolagens intäkter, dvs. hur koldioxideffektiva bolagen i fonden är. Jämförelseindex: D&G Aktiefond – SIXRX, D&G Småbolag – CSRXSE, D&G Global – MSCI ACWI Ishares ETF, D&G Small and Microcap – MSCI Europe Small Cap ishares ETF, D&G US Small and Microcap – MSCI USA Small cap ishares ETF.

Klimatförändringar sker framför våra ögon här och nu. I dagarna släppte FN:s klimatpanel IPCC sin senaste delrapport, som visar på ett otvetydigt samband mellan människans utsläpp av växthusgaser och ökningen av den globala medeltemperaturen. Att få bukt med temperaturökningen och uppnå 1,5 gradersmålet är vår samtids mest angelägna utmaning, och Didner & Gerge har förbundit sig att bidra till att bekämpa klimatförändringarna.

– Som fondbolag har vi ett relativt lågt direkt klimatavtryck i form av koldioxidutsläpp, men genom våra investeringsbeslut kan vår indirekta påverkan på klimatet bli desto större. Våra fonder exkluderar investeringar i exempelvis fossila bränslen och undviker på så sätt att investera i bolag som som anses ha stor direkt negativ klimatpåverkan. Det är glädjande att vår senaste koldioxidrapport för första halvåret 2021 visar att alla våra fonder med råge underskrider koldioxidavtrycket för sina jämförelseindex, säger hållbarhetskoordinator Mathilda Larsson.

Hållbarhetskoordinator Mathilda Larsson
Mathilda Larsson

 

Läs rapporten här

Foto överst: Nico Iseli, Unsplash.