Vi använder kakor (”cookies”) för att förbättra din användarupplevelse och för att ge dig som besökare tillgång till viss funktionalitet. Samtycker du till att vi placerar en cookie i din webbläsare och behandlar dina personuppgifter i form av IP-adress i syfte att löpande förbättra vår webbplats? Om du inte samtycker kan du fortsätta att använda webbplatsen som vanligt. Läs mer om hur vi använder cookies här.

Världens ledare måste öka takten i klimatarbetet. Den uppmaningen skickar nu 587 investerare – däribland Didner & Gerge – till ledarna på det kommande klimattoppmötet COP26.

Som ett av få fristående svenska fondbolag har Didner & Gerge undertecknat The Investor Agendas upprop riktat till ledare på FN:s stora klimatkonferens COP26, som hålls i skotska Glasgow i november. Kraven på beslutsfattare och regeringar världen över handlar om att skapa politiska ramar som stöder investeringar i koldioxidsnåla tillgångar, möjliggöra anpassningsåtgärder och införa en rättvis övergång för drabbade anställda och samhällen. De bör också se till att investerare i sitt beslutsfattande fullt ut tar hänsyn till de risker och möjligheter som klimatförändringarna innebär.

The Investor Agenda
FN har satt upp fyra mål för klimatkonferensen COP26 i Glasgow, däribland att säkerställa nettonoll i globala utsläpp senast år 2050. Bild: The Investor Agenda

Kraven i korthet:

  1. Skärpa de nationella utsläppsmålen till 2030 inför klimattoppmötet COP26 senare i år, i syfte att begränsa den globala uppvärmningen till 1,5 grader och nå netto-nollutsläpp senast 2050.
  2. Åta sig netto-nollutsläpp till senast 2050 och utveckla färdplaner med delmål på vägen dit.
  3. Införa nationella initiativ och regleringar för att uppnå klimatmålen, möjliggöra för investeringar i klimateffektiv teknik samt säkerställa ambitiösa åtgärder rörande exempelvis pris på CO2-utsläpp innan 2030.
  4. Säkerställa att de satsningar och återstartspaket som lanseras till följd av Covid-19 pandemin stödjer Parisavtalets mål och bidrar till omställning.
  5. Förbinda sig att införa obligatoriska klimatrapporteringskrav i linje med TCFDs rekommendationer (”Task Force on Climate-related Financial Disclosures”).

Det finns stora förväntningar på COP26, som kan bli det viktigaste globala klimatmötet sedan mötet i Paris 2015. Flera länder har varit sena att uppfylla sina nationella klimatåtaganden, och konferensen i Glasgow är en viktig politisk deadline för att öka trycket på världens länder att nå Parisavtalets mål och samtidigt presentera nya, mer ambitiösa målsättningar.

Didner & Gerge Hållbarhet
Mathilda Larsson från Didner & Gerges hållbarhetsteam

– Allt fler har blivit medvetna om det akuta läge vi står inför – och behovet av att minska netto-CO2-utsläppen med nästan hälften fram till 2030, och nå målet om nettonollutsläpp 2050 eller tidigare. Tillsammans med de andra kapitalförvaltarna och investerarna som skrivit på The Investor Agendas uppmaning, representerar vi motsvarande 46 biljoner dollar i tillgångar. Om vi arbetar tillsammans med beslutsfattare för att styra kapitalflöden i en mer hållbar riktning, kan det få en betydande påverkan, säger Mathilda Larsson, hållbarhetskoordinator på Didner & Gerge.

Läs mer hos The Investor Agenda

Hållbarhet i Didner & Gerges fonder

Stora bilden överst: Kristen Morith/Unsplash