Vi använder kakor (”cookies”) för att förbättra din användarupplevelse och för att ge dig som besökare tillgång till viss funktionalitet. Samtycker du till att vi placerar en cookie i din webbläsare och behandlar dina personuppgifter i form av IP-adress i syfte att löpande förbättra vår webbplats? Om du inte samtycker kan du fortsätta att använda webbplatsen som vanligt. Läs mer om hur vi använder cookies här.

Riskinformation: Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. De pengar som placeras i fonderna kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet. Fondernas faktablad och informationsbroschyr finns här.

En ny EU-förordning ska reglera det snabbt växande utbudet av hållbara finansiella produkter.

Investeringar i hållbara tillgångar har vuxit kraftigt det senaste decenniet. Enligt fondanalysföretaget Morningstar ökade antalet tillgängliga hållbarhetsfonder i USA med 30 procent bara under 2020.* Sedan 2010 har utbudet fyrfaldigats. Även i Europa har utbudet ökat explosionsartat, och under 2020 slog europeiska hållbara fonder nya rekord när det gäller inflöden, förvaltat kapital och produktutveckling.**

Fram tills nu har det stått var och en mer eller mindre fritt att själva definiera vad som är en hållbar investering. Men med ett nytt regelverk, som går under namnet EU:s förordning om hållbarhetsrelaterade upplysningar, ökar transparensen. Fondbolag och andra finansiella aktörer behöver nu, utöver tidigare krav på att redovisa uppföljning av fondernas hållbarhetsarbete, samla in data om och redovisa hur olika miljö-, sociala- och bolagsstyrningsfrågor även kan påverka fondens avkastning.

Läs också: Hållbara affärsmodeller – Modeord eller Mission

Hänsyn till hållbarhet

Alla finansiella produkter kommer att kategoriseras som antingen mörkgröna, ljusgröna eller övriga. En ljusgrön produkt ska främja miljörelaterade och/eller sociala egenskaper, medan en mörkgrön produkt går ett steg längre och har hållbara investeringar som sin målsättning.

Enklare att granska hållbara finansiella produkter: Mathilda Larsson, hållbarhetskoordinator
Det här är ett välkommet första steg i att öka transparensen mot kunderna när det kommer till hållbarhet, säger Didner & Gerges hållbarhetskoordinator Mathilda Larsson.

– Didner & Gerges fem fonder kategoriseras alla som ljusgröna. För fondsparare blir den stora skillnaden att man nu får tillgång till utförligare och mer jämförbar information. Sedan tidigare tar våra fonder stor hänsyn till dessa frågor i förvaltningen, säger Mathilda Larsson, hållbarhetskoordinator på Didner & Gerge.

Se mer info på respektive fonds sida

Valet av sparande viktigt i den gröna omställningen

De nya reglerna trädde i kraft den 10 mars och är en del i EU:s ”gröna giv”. Centralt i detta är att Europa ska ha nettonollutsläpp av växthusgaser senast 2050, i enlighet med EU:s åtagande i Parisavtalet.

Den finansiella sektorn har pekats ut som en viktig motor i den hållbara omställningen och det finns en bred samsyn om att finansmarknaden kan ha ett avgörande inflytande. Till exempel spelar banker en viktig roll i att finansiera hållbara verksamheter och kan ställa krav på de företag de lånar ut pengar till. Fondbolag som Didner & Gerge kan ha ett påtagligt inflytande genom valet av de bolag som tas in i portföljerna och den hänsyn dessa tar till kommande generationers behov.

– Tillgången på data är fortfarande bitvis bristfällig – en del bolag är ännu inte transparanta kring sina hållbarhetsrisker. Men det här är ett välkommet första steg i att öka transparensen mot kunderna när det kommer till hållbarhet, och att få bolag att ställa om sina verksamheter till att främja miljö- och sociala egenskaper och rapportera hållbarhetsdata på ett konsistent sätt. Det blir svårare för oseriösa aktörer att ’grönmåla’ sina produkter, säger Mathilda.

Anna S Marcus, kommunikationschef Didner & Gerge

 

*”Sustainable Funds U.S. Landscape Report. More funds, more flows, and impressive returns in 2020″, Morningstar 10 februari 2021.
**Bioy, H., ”2020: Ett år av nya rekord för europeiska hållbara fonder”, Morningstar 10 februari 2021 (tillgänglig här).