Den här sidan använder sig av cookies för en bättre användarupplevelse. Läs mer om hur vi hanterar personuppgifter här.

Didner & Gerge väljer att investera i bolag som agerar ansvarsfullt och långsiktigt hållbart. Vår grundsyn är att ett välskött bolag är ett bolag som respekterar internationella överenskommelser och normer, vad gäller mänskliga rättigheter, arbetsvillkor, miljö och korruption.

Vi har alltid ett långsiktigt perspektiv när vi investerar och strävar efter att hitta bolag som inser vikten av att hushålla med resurser och minimera risker.

För oss är det viktigt att göra ansvarsfulla investeringar och vi skaffar oss därför kunskap om hur bolagen i våra investeringsportföljer arbetar med hållbarhet. Vi ser gärna att hållbarhet är en central del i bolagets strategi och att det finns ett långsiktigt förhållningssätt i dessa frågor.

Ansvar är en del av vårt ägararbete

Genom att initiera dialog med bolag vi investerat i, kan vi påverka bolagen positivt för att utveckla och förbättra sitt hållbarhetsarbete. Dialogen kan ske direkt via oss eller via tredje part i samarbete med andra investerare. För oss är det även viktigt att ha en god insikt i hur styrelsearbetet fungerar. Ett sätt att göra det är att vi engagera oss i bolagens valberedningar, samt att närvara och rösta på bolagsstämmor i enlighet med vår ägarpolicy.

Hållbarhet i investeringsprocessen

Utöver att våra förvaltare tar del av externa analyser (ESG) gör vi även egna analyser i form av screening. Vi arbetar både med negativ och positiv screening för att välja potentiella bolag att investera i.

Positiv screening innebär att vi identifierar bolag som arbetar med hållbarhet ur ett långsiktigt perspektiv och har hållbarhet som en del av sin affärsmodell. Negativ screening innebär att vi analyserar huruvida bolagen bryter mot mänskliga rättigheter, men även om bolagens huvudsakliga verksamhet omfattar alkohol, tobak, militär utrustning, pornografi, spelverksamhet eller fossila bränslen. Våra fonder väljer i varierande grad bort bolag som är involverade i verksamheter som tobak, alkohol, fossila bränslen, militär utrustning och kommersiell verksamhet. Ingen av våra fonder investerar i bolag som är involverade i pornografi. Närmare beskrivning av fondernas innehav finns i årsberättelsen.

 

Dokument

Nedan kan du ladda ner bland annat hållbarhetsprofiler för våra fonder.