Hoppa till innehållet

12 juli 2022

Turbulensen fortsatte – Månadsrapporter för juni

Fyra av fem Didner & Gerge-fonder lyckades slå sina jämförelseindex i juni och under andra kvartalet överträffade alla fonder index trots turbulensen på marknaderna.

Börsens humör vändes åter mot det mer bekymmersamt inställda hållet under slutet av andra kvartalet. Första halvårets nyhetsflöde har utöver rapportering om kriget i Ukraina dominerats av tilltagande risker i världsekonomin. Den stegrande inflationen fortsätter att vara i fokus. Tillsammans med räntehöjningar och fortsatta problem i de globala leveranskedjorna har detta lett till en minskad efterfrågan från konsumenthåll.

Didner & Gerge Aktiefond

AstraZeneca, Camurus, och AAK bidrog mest positivt till Aktiefondens utveckling i juni medan Getinge, Sandvik och Thule bidrog mest negativt. AstraZeneca presenterade starka studieresultat från bröstcancerläkemedlet Enhertu, som förväntas bli en storsäljare. AstraZeneca har under de senaste åren haft stora framgångar i framtagning av nya mer effektiva läkemedel inom cancervård. Bolaget förväntas visa en god tillväxt under flera år framöver drivet av detta. Marknaden har dock varit ovillig att värdera upp aktien, men förtroendet har börjat öka vilket har bidragit till en större uppgång i år. Medicinteknikbolaget Getinge meddelade att man sänker sina förväntningar på helårsresultatet bland annat på grund av att ett antal produktkategorier som haft en stark tillväxt under pandemin, bromsar in i något större utsträckning än vad man har räknat med. Getinge har utvecklats i en positiv riktning under nuvarande ledning och har flera verksamhetsområden som kan bidra till en god vinsttillväxt under de kommande åren. Aktiefonden var ner 12,6 procent i juni och jämförelseindex backade 11,9 procent under samma period.

LÄS MER I AKTIEFONDENS MÅNADSRAPPORT  

Didner & Gerge Småbolag

Småbolagsfonden gynnades i juni av kursutvecklingen i Ecoonline, medan Embracer, Bufab och Cint drog ner. Ecoononline mottog ett bud från private equity-bolaget Apax Partners. Budet är på 22,75 NOK per aktie och motsvarade en premie på 69 procent jämfört med stängningskursen dagen innan. Budet bekräftar att även andra aktörer sett ett värde i Ecoonline som inte återspeglades på börsen.  Småbolagsfonden sålde ut Ecoonline under månaden. Electrolux Professional är ett nytt innehav i Småbolagsfonden. Som leverantör av utrustning och tjänster inom storkök, dryck och tvätt till bland annat hotell och restauranger, sjukhus och skolor, drabbades bolaget hårt av coronapandemin men möter sedan ett tag ett stort uppdämt behov och en god efterfrågan för sina produkter. Det relativt nya innehavet i portföljen, medicinteknikbolaget Getinge vinstvarnande under juni. Bolaget spår nu en lägre försäljning jämfört med tidigare för helåret 2022. Getinge spår även att den lägre försäljningen samt en ofördelaktig produktmix kommer att få en negativ påverkan på rörelsemarginalerna. Trots vinstvarningen gick aktien bättre än jämförelseindex under juni. Fastighetsbolaget Castellum har uppvisat en positiv hyresutveckling nio kvartal i rad trots att kontorsexponeringen har varit negativt påverkad av coronapandemin. Hyresavtalen är inflationskopplade vilket innebär att hyresintäkterna är indexreglerade vilket hjälper i en tid med hög inflation. Bolaget har även relativt högavkastande fastigheter och ett antal projekt som färdigställs i närtid och som kommer att bidra med kassaflöde från och med nästa år. Största köp under månaden har skett i Electrolux Professional, Getinge och Lifco. Fonden har bland annat minskat innehavet i Embracer och avyttrat hela innehaven i Bonava och Ecoonline. Småbolagsfonden sjönk 11,1 procent i juni vilket kan jämföras med jämförelseindex som sjönk 14,3 procent. Därmed har Småbolagsfonden per månandens utgång sjunkit 28,2% i år, att jämföra med index som gått ner 33,3%.

LÄS MER I SMÅBOLAGSFONDENS MÅNADSRAPPORT

Didner & Gerge Global

Inga större förändringar skedde i Globalportföljen under juni. Under det första halvåret 2022 tillkom två innehav:

  • det familjeägda Eurofins Scientific som erbjuder testtjänster inom fyra huvudområden som har en stark inverkan på människors hälsa.
  • Shoals Technologies, som tillhandahåller plug-and-play lösningar för elektrisk balansering av system (EBOS) för solenergiprojekt. Detta sänker installationskostnaden för nya solenergisystem radikalt.

Förvaltarna sålde ut två bolag som funnits med i portföljen en längre tid: Ashmore och Gilead Sciences samt Oatly. Övriga större förändringar var tilläggsinvesteringar i Autodesk, Shimano samt Qiagen och minskningar i VMwareCentene och Fairfax Financial. Största positiva bidragsgivare till fondens avkastning under första halvåret var främst Fairfax FinancialCenteneMarkelVMware, Nexon samt Novo Nordisk. De bolag som bidrog mest till avkastningen i juni var Centene (investeringsklustret hälsovård & medicinteknik), WSP Global (miljö- & energiteknik), Qiagen (hälsovård & medicinteknik) samt Salesforce (digitala produkter & tjänster). I juni var Globalfonden ner 3,4 procent, medan jämförelseindex backade 4,1 procent.

LÄS MER I GLOBALFONDENS MÅNADSRAPPORT

Didner & Gerge Small & Microcap

De tre innehav som bidrog mest positivt till avkastningen i Small and Microcap under månaden var Frontier Developments, Integrum och Where Food Comes From. Frontier Developments är en brittisk dataspelsutvecklare och förläggare med flera framgångsrika spellanseringar bakom sig. Titlar som Elite Dangerous, Planet Coaster, Planet Zoo och Jurassic World Evolution har alla sålt i miljonupplagor. Gemensamt är att de är mycket detaljrika och inte primärt spelas för att vinna utan för att hitta intressanta lösningar. Allt detta ger en hög omspelbarhetsfaktor och lång livslängd för spelen. Integrum är en pionjär inom så kallad osseointegration av amputerade ben och armar. Metoden innebär att en titanskruv integreras i benvävnaden, och har framgångsrikt använts under lång tid inom marknaden för dentalimplantat. Integrums grundare var en av förgrundsgestalterna inom detta område. I december 2020 fick Integrum ett s.k PMA-godkännande i USA och därefter har tillväxten på denna marknad tagit fart, vilket bidragit till att bolaget mer än dubblerat sina intäkter sedan 2019. Where Food Comes From (WFCF) erbjuder ursprungsmärkning, kontroll och certifiering till kunder inom växtodling, djurhållning, vattenbruk, livsmedelsförädling och handel. WFCF tredjepartscertifiering är en stämpel på att leverantören följer standarden för t.ex. olika miljömärkningsprogram. Under juni månad uppvisade Didner & Gerge Small and Microcap en avkastning på motsvarande -5,2 procent. Fondens jämförelseindex avkastade under denna period -9,6 procent.

LÄS MER I SMALL AND MICROCAPS MÅNADSRAPPORT  

Didner & Gerge US Small and Microcap

Bland vår amerikanska småbolagsfonds bästa bidragsgivare i juni var komponenttillverkaren UFP Technologies, stapelbolaget J&J Snack Foods samt konsultbolaget CRA International. UFP Technologies tillverkar förvaringslösningar och komponenter främst till medicintekniska produkter. Efterfrågan på bolagets produkter drivs av en åldrande befolkning och gynnas bland annat av en ökad användning av robotkirurgi. Allteftersom planerade operationer sätts igång igen efter pandemin ökar efterfrågan för bolagets produkter. Läs också: Spännande innehav i vår amerikanska småbolagsfond

J&J Snack Foods är marknadsledande inom snacks och frysta drycker. Bolaget utvecklar ständigt nya produkter och tillsammans med regelbundna prishöjningar har J&J Snack Foods kunnat öka försäljningen varje år i nästan ett halvt sekel. Året 2020 blev dock ett hack i kurvan. Återhämtning av försäljningen, bra kassaflöden och stark balansräkning har bidragit till en bättre utveckling för aktien den senaste tiden. CRA International är stora inom ekonomiska tvister och finansiell rådgivning. Försäljningen gynnas av företagsförvärv och sammangåenden, konkurser samt av ökade regleringar. Den främsta konkurrensfördelen är bolagets personal och 80 procent av dem har en specialistutbildning. Fonden var marginellt upp under juni månad.

LÄS MER I US SMALL AND MICROCAPS MÅNADSRAPPORT