Hoppa till innehållet

21 apr 2022

Amerikansk småbolagsfond med spännande innehav

Amerikanska småbolag, gärna grundarledda och ledande inom sin bransch eller nisch – och lönsamma. Förvaltarna Jessica Eskilsson Frank och Linn Hansson fyller Didner & Gerges amerikanska småbolagsfond med noggrant utvalda pärlor från USA:s börser.

– USA är ett av världens mest innovationsdrivna länder med ett bra företagsklimat och hög entreprenörsanda. I kombination med att det är världens största aktiemarknad ger det oss många bra bolag att investera i, berättar Jessica Eskilsson Frank.

Dessutom är många amerikanska småbolag underanalyserade – något som skapar goda möjligheter att hitta spännande bolag i intressanta nischer, till en rimlig värdering. 

Lyssna på US Small and Microcap: Sparpodden med Linn och Jessica om amerikanska småbolagscase (Till Nordnet)

Långsiktig ledning

US Small and Microcaps portfölj innehåller amerikanska småbolag från de flesta sektorer. Den röda tråden är att de ska vara välskötta och att verksamheten ska kunna fortsätta växa. En stark ledning och ägare som månar om en god företagskultur är också viktigt:

– Vi är långsiktiga investerare och då vill vi även att de som leder ett bolag ska vara långsiktiga. Att de ska se till vad som är bäst på sikt och för att företaget ska finnas kvar framöver. Ofta hittar vi den typen i grundarledda eller grundarägda bolag, säger Linn Hansson.

Specialförsäkringsbolaget Kinsale är ett exempel på innehav som kan illustrera hur förvaltarna investerar. Kinsale erbjuder sak- och olycksfallsförsäkringar i branscher som vanligtvis har högre förluster, eller i nystartade företag. Grundaren och VD Michael Kehoe hade verkat i försäkringsbranschen länge och sett en nisch som saknades. Sedan han startade bolaget 2009 har det haft en stark tillväxtresa.

Snabbfotad mjukvara

– Deras stora konkurrensfördel är en egenutvecklad och snabbfotad mjukvara, som minskar kostnaderna för att driva verksamheten och ger färre förluster i och med att den analyserar riskerna på ett bättre sätt än traditionella försäkringsbolag. Bolaget har branschlägsta totalkostnad. Det gör att servicenivån blir högre och att man kan och vågar sätta individuella pris på mer ovanliga risker. De har också ofta en stark företagskultur och driver bolaget med en tydlig entreprenörsanda, berättar Jessica.

Kinsale klarade sig väl under coronapandemin, tack vare den goda analysen var det få av deras försäkrade som gick i konkurs och man kunde även upptäcka försök till bedrägerier snabbt. 

Se också: Webbinarium med US Small and Microcap

Secondhand i stark tillväxt

Klädindustrin kritiseras ofta för problem som överkonsumtion, överproduktion och dåliga arbetsvillkor, och står i fokus för övergången till en cirkulär ekonomi. Marknaden för secondhand har dubblat i storlek sedan 2008 och spås fortsätta växa än mer de kommande tio åren.

Det är i denna dynamiska bransch som innehavet Winmark verkar. Bolaget äger fem av USA:s mest etablerade och välkända varumärken inom secondhand: såväl kläder som begagnade leksaker, sportartiklar och musikinstrument. Affärsmodellen bygger på franchising och Winmark bidrar med exempelvis kassasystem, marknadsföring och expertis inom prissättning och lokalisering.

Fungerar i kriser

Företaget har också klarat sig väl under kriser historiskt sett:

– Winmarks butiker vänder sig generellt till de som inte har råd att handla på andra ställen. Deras omsättning ökade under finanskrisen och de kom snabbt igen efter återöppnandet efter pandemin. Aktiekursen har haft en stark utveckling över tid. Det kommande året förväntas de öppna uppemot 30 nya butiker i USA och de har börjat med e-handel, säger Linn.

Läs också: Stark kultur och ledning är A och O för US Small and Microcap

Fler 100-åringar än någonsin

Förutom hållbar utveckling är en annan stark global trend att livslängden ökar och att världens befolkning består av fler äldre än tidigare. Idag är 54 miljoner amerikaner 65 år eller äldre och åldersutvecklingen väntas explodera de kommande decennierna.

Ett innehav i Didner & Gerge US Small and Microcap är en av USA:s största aktörer inom sjukgymnastik, US Physical Therapy som bland annat tillgodoser vårdbehov hos denna växande skara äldre. Sjukgymnastik är också en viktig del av läkningen efter skador i samband med idrott eller belastningsskador till följd av övervikt. De arbetar även preventivt med att förhindra arbetsplatsskador och få tillbaka anställda i arbete efter skador.

Sjukgymnastik sundare alternativ

Debatten om opioider och läkemedelsberoende i USA har fått fler läkare att föreskriva träning snarare än smärtstillande preparat. Sjukgymnastik fungerar också som ett komplement och ibland ett alternativ till operation.

– Marknaden för sjukgymnastik i USA är fragmenterad. US Physical Therapy har idag 600 kliniker och växer både organiskt och genom förvärv. De har starka kassaflöden och en stark balansräkning och kan köpa upp andra kliniker. Det intressanta är att man låter ägarna behålla en andel och ändrar inte klinikernas namn för att på så sätt behålla en entreprenöriell känsla. US Physical Therapy tar över administrationen och de delar företagarna ibland tycker är tråkiga, säger Jessica.

Marknadsledande eller nischade småbolag

Så hur går man tillväga för att välja bland alla småbolag på jättemarknaden USA? Förutom kvantitativa kriterier såsom starka kassaflöden och balanserad skuldsättning, nämner Jessica och Linn att de vill förstå den bransch som ett bolag verkar i.

– Vad är bolagets story, vad kommer att driva det framåt? Vi vill att de ska ha en stark marknadsposition, många av våra bolag är marknadsledande, det kan också vara att den underliggande marknadstillväxten är strukturell – eller att de verkar i en nisch där de har en stark position eller marknadsfördel. Grundläggande är också att bolagen ska vara rimligt värderade och ha bra tillväxtmöjligheter, säger Jessica.

De screenar även fram bolag också men ofta hittar de dem på andra sätt, genom att läsa om dem i media eller höra talas om dem genom kolleger eller på konferenser.

Börserna har svängt en hel del hittills i år, hur hanterar ni det?

– Vi investerar enbart i lönsamma bolag. Bolagen i fonden är valda därför att de har hög avkastning på investerat kapital, stabila rörelsemarginaler, starka kassaflöden och en begränsad skuldsättning. När man som vi är långsiktiga blir det mindre fokus på här och nu. Vi försöker lyfta blicken och se till de kommande åren när det svänger extra mycket på börsen, berättar Linn.

– Vi ägnar oss åt att analysera bolag, och fäster inte så stor vikt vid politik eller makroekonomi. De bolag som vi investerar i vill vi kunna äga i upp till fem år, tillägger Jessica.  

Om Didner & Gerge US Small and Microcap

  • Investerar i: små och riktigt små bolag noterade främst i USA, ofta marknadsledande bolag i spännande nischer.
  • Investeringshorisont: fem år eller mer.
  • Start: 2016
  • Förvaltas av: Jessica Eskilsson Frank och Linn Hansson
  • Senaste tillskottet i portföljen: miljökonsultbolaget Stantec

  Läs mer om US Small and Microcap här