Hoppa till innehållet

14 sep 2022

Stark kultur och ledning är A och O för US Small and Microcap

Stark kultur och ledning är A och O för US Small and Microcap. Förvaltarna bakom Didner & Gerges amerikanska småbolagsfond, Linn Hansson och Jessica Eskilsson Frank, berättar om hur de investerar, illustrerat av tre spännande bolag i portföljen.

Den här artikeln publicerades ursprungligen den 14 september 2021. 

Fonden US Small and Microcap har en högkoncentrerad portfölj, som i skrivande stund består av 32 handplockade bolag som de båda förvaltarna har en stark övertygelse om.

– Vi investerar enbart i välskötta, lönsamma bolag med starka kassaflöden och begränsad skuldsättning. Ofta är dessa grundarledda eller grundarägda bolag med ägare och ledning som styr bolaget långsiktigt – något vi lägger stor vikt vid, säger Linn Hansson som förvaltar fonden tillsammans med Jessica Eskilsson Frank.

En förutsättning är också att bolagen växer – strukturellt eller till följd av att de verkar inom en nisch som ger en tydlig konkurrensfördel. Majoriteten av innehaven är marknadsledande inom sina områden, i USA eller globalt.

Några bolag i fonden som visar hur denna investeringsfilosofi tillämpas är:

1.Evertec – marknadsledande inom hantering av betalningstransaktioner

Bolaget är främst verksamt i Puerto Rico och har växande närvaro i 26 länder i Latinamerika och Karibien. Evertec gynnas av den starka digitaliseringstrenden som accelererat under coronakrisen.

Över 70 procent av alla betalningar görs fortfarande kontant i Latinamerika, jämfört med 15 procent i USA och Storbritannien och nära 0 i Sverige. Detta skapar ett stort utrymme för tillväxt för Evertec.

Pandemin har snabbat på användandet av kontaktfria betalningar, som Latinamerika och Karibien växte med sju procent under 2020 – att jämföra med hela ekonomin som krympte med drygt sex procent under samma period.*Evertec gynnas också av en stark outsourcingtrend i Latinamerika, där banker mer och mer lägger ut tekniska system och processer utanför den egna organisationen.

Uppluckring av monopolistiska system ger också Evertec nya kontrakt, och de har bland andra Banco Popular, Citibank, Santander First Bank som partner.

– Evertec har en innovativ affärsmodell med 95 procent återkommande intäkter och mycket starka kassaflöden. Det är ett bolag med en bra ledning med stor erfarenhet av branschen, och dessutom en stark balansräkning, säger Linn Hansson.

2.Fastighetsrådgivaren Colliers

Colliers är en av de största i sitt slag globalt och har flera olika ben att stå på, bland annat en kapitalförvaltningsdel som förvaltar fastigheter. Colliers har ett aktivt hållbarhetsarbete där de arbetar med att minska utsläppen i sina egna fastigheter och med att hjälpa sina kunder.

De är initiativtagare i branschen i stort och har grundat World Green Building Council, som hjälper fastighetsägare med strategiska hållbarhetsinitiativ. 

– Företaget har en stark bolagskultur, därför är det inte så konstigt att mångfald lyfts fram som en viktig parameter i anställningsprocessen. Vid 2020 års slut var 40 procent av de anställda och 30 procent av cheferna kvinnor. Att en stor del av de anställda är aktieägare är också en trolig del av framgången. Pandemin drabbade dem hårt men de kunde snabbt ställa om och minska kostnaderna, och passade även på att göra förvärv under krisen, säger Jessica Eskilsson Frank.

3. UFP – tillverkar förpackningar och skydd, främst till medicintekniska produkter såsom operationsrobotar och sprutor

Även fondens största innehav, UFP Technologies har en stark bolagskultur som bidragit till dess framgång. Fjolåret var svagt då många operationer ställdes in på grund av pandemin, men aktien återhämtade sig under andra kvartalet 2021.

Till UFP:s stora konkurrensfördelar hör exklusiviteten till vissa material, renrum samt FDA-godkända fabriker vilket bidrar till långa kundkontrakt på 10 till 20 år. 

– Ledningen har jobbat länge i företaget och är stora ägare. Det råder en familjekultur i organisationen. Under pandemin lyckades UFP snabbt ställa om och minska sina kostnader, och vi tror att de kan komma ut ur pandemin som ett ännu bättre bolag. Aktien är också lågt värderad – i och med att UFP inte ses som ett medicintekniskt bolag utan som ett industribolag, säger Linn Hansson.

Läs också: "Evighetsperspektiv" vägleder Globalfonden

*Källa: Worldbank