Hoppa till innehållet

08 mars 2023

Om att investera i amerikanska småbolag och några tankar kring fondens innehav 2023

Didner & Gerge US Small and Microcap har haft en fin utveckling och är drygt två månader in på 2023 upp knappt 11 procent.

Under börsåret 2022, när den amerikanska börsen Nasdaq gick ner över 30 procent, klarade sig fonden också väl och slog sitt jämförelseindex med råge.

Hur har ni parerat förra årets makronedgång?

- Dollarns utveckling under året påverkade visserligen fondens absolutavkastning positivt men även om man räknar bort valutan så slog fonden sitt index med 4 procent, svarar Jessica.

Förvaltarna kan se flera anledningar till fondens utveckling det senaste året. Dels investerar de i lönsamma bolag med starka kassaflöden och stark balansräkning. Dessa bolag klarade sig relativt bra när räntan gick upp och lånen blev dyrare i och med att de har nettokassa.

- Dels investerar vi i bolag som vi ser oss kunna äga länge. Dessa bolag växer, kanske inte alltid jättesnabbt, men mer sakta och stabilt, utvecklar Linn.

Jessica och Linn kan se att de bolag som fick sättningar under 2022 var sådana som ofta har vuxit snabbt på lånade pengar och den typen av bolag investerar inte fonden i.

Vad är tjusningen med amerikanska småbolag?

Didner & Gerge US Small and Microcap investerar i amerikanska och kanadensiska småbolag. Vad som tilltalar med USA jämfört med Sverige där det såklart också finns många fina småbolag, är hur innovationsdrivet landet är. Det finns också så många bolag och även nischer i USA, som inte riktigt finns eller som man inte kan investera i i Sverige. Det startas många nya bolag i USA som man är bra på att få att växa. Företagsklimatet och en god tillgång till riskkapital är en annan sak som lockar. Linn och Jessicas intresse för just småbolag beror på att dessa inte följs och analyseras av så många.

Undviker ni någon typ av bolag eller branscher?

Jessica och Linn letar efter bolag som har starka kassaflöden. Det skulle då inte vara helt orimligt att anta att man då väljer bort till exempel bolag i techbranschen. Det antagandet stämmer dock inte berättar Linn som säger att man faktiskt äger sådana bolag. De väljer inte bort någon bransch helt kategoriskt men de investerar inte i biotech eller i den typ av aktier som man som generalist inte kan ha stenkoll på.

- Vi vill verkligen förstå verksamheten i bolagen som vi investerar i, fortsätter Linn.

Berätta om några viktiga aspekter när ni väljer bolag

Det är viktigt med en bra story och att bolagen som fonden investerar i har en underliggande tillväxttrend. Bolaget skulle också kunna befinna sig i en nisch där det har en konkurrensfördel. Utöver det så tittar såklart förvaltarparet på hur bolaget ser ut: hur finanserna ser ut, hur ledningen behärskar olika situationer, bolagets hållbarhetsarbete och så vidare.

- Det blir en väldigt detaljerad analys på bolagsnivå. Man sitter alltså inte och tänker ”Nu ska vi hitta ett bolag i den här sektorn” utan det är bolaget som får styra om en investering ska göras och som följd blir det en mix av olika sektorer eller branscher i fondens portfölj, berättar Linn.

Hur gör ni för att hitta bolag?

Linn och Jessica berättar att de ofta åker på konferenser där de såklart kommer i kontakt med många bolag och människor. Att läsa artiklar kan även det leda till att man får upp ögonen för ett bolag. ”Allt handlar egentligen om att hitta något som man har koll på utifrån det liv man lever”, tillägger Linn. Det är också då det är som enklast att förstå sig på bolaget och de drivkrafter som för bolaget framåt. Så egentligen är det en kombination av att sitta i databaser och titta på siffror och att prata med folk på till exempel konferenser. Det finns dock också tillfällen då förvaltarna har hittat bolag som de initialt har gillat men där det senare har visat sig att bolaget inte var så intressant. Det är viktigt att bolaget har en bra ledning som styr det långsiktigt och inte bara tittar på nästa kvartalsrapport. Att företaget har en bra företagskultur är också viktigt. Något annat som ofta drar till sig förvaltarnas uppmärksamhet är om bolagen är grundarledda. Linn och Jessica gillar att investera i grundarledda bolag och för närvarande består ca 60 procent av fondens portfölj av grundarledda bolag.

Några nedslag i portföljen

Interparfums

På temat grundarledda bolag så finns börjar förvaltarna med att prata om Interparfums som producerar och säljer parfymer på licenskontrakt och är noterat både i Frankrike och i USA. Jessica berättar att man snabbt märkte att bolagets ledning med de franska grundarna i spetsen var mycket mån om bolaget och man agerade snabbt när det blev tuffare tider. Bolaget pausade alla lanseringar och red ut stormen. Nu har man lyckats komma tillbaka och det ännu starkare än innan pandemin. Interparfums hittade förvaltarna via en screening då bolaget hade mycket fina siffror. Efter en analys så pratade man med ledningen och på den vägen var det.  

First Service

Bolaget First Service är marknadsledare i USA och i Kanada inom fastighetstjänster. Företaget hade det lite tufft med kostnader förra året då en stor del av deras kostnader är kopplade till personal. De ökade kostnaderna berodde både på löneinflationen och att det har varit svårt att hitta arbetskraft i USA. Jessica och Linn hoppas och tror att bolaget ska kunna få det lite lättare i år med kostnadstrycket. First Services är verksamma, förutom inom fastighetstjänster, i ett annat segment: de arbetar med att städa och bygga upp på nytt efter väderrelaterade olyckor. Tyvärr ökar antalet väderrelaterade olyckor vilket gör att efterfrågan på tjänster kopplade till dessa också ökar. Om man tittar på lång sikt är även fastighetstjänster ett segment som man spår strukturell tillväxt inom. Demografiska förändringar gör att fastighetstjänster efterfrågas av fler och även att fler bostadshus väljer att outsourca tjänster relaterade till fastighetsskötsel.  

Winmark

Kanadensiska Winmark finns inom segmentet detaljhandel. Bolaget, som fonden har ägt sedan start, äger fem etablerade varumärken inom second hand och de har bland annat kläder, barnprodukter och sportartiklar. Winmark är som en lägre nivå av Frälsningsarmén eller Myrorna. Det är alltså inga vintageprodukter som de säljer. Det som är speciellt med Winmark är att de är franshisgivare och att de hjälper de personer som ska driva en butik med allt från inköp och hur och var varorna ska presenteras till kassasystemet. - Det som är fantastiskt med Winmark är om man tittar på siffrorna. De kommer verkligen ner till ”bottom line” säger Linn. Trenden med second hand lär gynna bolaget. Dels rider bolaget på att folk vill ha ett mer hållbart konsumtionsmönster men de gynnas också av att folk faktiskt inte har råd att köpa nytt eller speciellt dyrt.  

Stantec

Ett annat bolag är Stantec som likt Winmark också är kanadensiskt. Det är ett design- och ingenjörsbolag som hjälper andra bolag att blir mer hållbara, alltså att bygga och designa saker mer hållbart. Det kan gälla infrastruktur eller köpcentrum eller när ett bolag ska flytta tillbaka sin produktion från utlandet. De är alltså mycket duktiga på hållbarhet, både för kundernas räkning och internt. Bolagets ambition är att de ska bli en av de tre främsta i varje marknad. De arbetar mycket med att växa organiskt men även genom goda förvärv. Man ser att nyckeln till att man ska nå sina mål är att man är så bra på hållbarhet.  

Nvent Electric

Bolaget som förvaltarna köpte in under 2022 tillverkar produkter som ansluter och skyddar elektriska applikationer. Bolagets produkter bidrar alltså till ökad säkerhet och energibesparingar. Dessa är applicerbara till exempel inom datacenter där det behövs stora fläktar för att kyla luften och det går då åt mycket energi. Nvent har utvecklat ett sätt att kyla luften med hjälp av vatten vilket är mindre energikrävande.

- Bolaget rapporterade väldigt bra förra året och de är marknadsledare och hade så kallad pricing power förra året, berättar Jessica.

Bolaget kunde alltså höja sina priset då det var kostnadstryck. Jessica och Linn kände därför att bolaget var för lågt värderat och de bestämde sig för att investera.    

”Alltid bolagen som måste styra”

Jessica poängterar att det såklart alltid är bolagen som måste få styra hur fonden ska investera. De investerar bara i bolag som de förstår sig på, det är a och o. Några trender som ändå är lite intressanta är den åldrande befolkningen och energieffektivitet. Förvaltarna väljer bort fossila bränslen, både ur ett hållbarhetsperspektiv och då det ofta är bolag som inte kan styra sina egna priser. Biotechbolag, som kan vara beroende av något externt godkännande, väljer de också bort samt icke lönsamma bolag.