Hoppa till innehållet

28 mars 2022

Ny hållbarhetsrapport!

Didner & Gerge tror på aktivt ägarskap och ökade markant röstningsandelen under året, som ett sätt att påverka bolagen i fonderna.

Läs om det och mycket mer i den senaste hållbarhetsrapporten.

I rapporten om hur Didner & Gerge har arbetat med hållbarhetsfrågor under 2021, ingår bland mycket annat vilka samarbeten vi har haft med olika intresseorganisationer och föreningar, och hur förvaltarna har arbetat utifrån principerna Välja in, Välja bort och Påverka de bolag som fonderna äger.

Ladda ner rapporten här (PDF)

Påverkar bolagen

Till höjdpunkterna från året hör att Didner & Gerge markant ökade röstningsandelen på bolagsstämmor. Det gäller såväl i Sverige och Norden som globalt. Från att 2020 ha röstat på 31 stämmor till 129 under 2021. – Att rösta på bolagsstämmor är ett viktigt verktyg för att utöva vårt aktiva ägarskap. Där har vi möjlighet att påverka bolagens styrelse och hur bolagen ska bedriva sin verksamhet, säger hållbarhetskoordinator Mathilda Larsson. En annan uppmuntrande aspekt är att alla Didner & Gerges fonder fortsätter att ha betydligt lägre koldioxidavtryck än sina respektive jämförelseindex. Det låga avtrycket beror delvis på att fonderna exkluderar bolag inom den fossila sektorn, men även att förvaltarna aktivt väljer in bolag som ligger i framkant när det kommer till hållbar utveckling.

Läs också förvaltarna krönika: Hållbara affärsmodeller - Modeord eller mission?

Klimatet i fokus

Förutom koldioxidutsläppen låg fokus av naturliga skäl på klimatfrågan under 2021. Därför engagerade sig Didner & Gerge i ett globalt investerarinitiativ, Institutional Investors Group on Climate Change, IIGCC. IIGCC är Europas största medlemsorganisation för institutionella investerare som vill samarbeta och engagera sig i klimatfrågan. Förutom investerare, arbetar organisationen även med företag och beslutsfattare för att definiera de investeringsmetoder, policyer och företagsbeteenden som krävs för att hantera klimatförändringarna. För att nå ut utanför Europa arbetar IIGCC också nära andra investerargrupper över hela världen och spelar en ledande roll i globala investerarinitiativ gällande klimatförändringar. Medlemskapet i IIGCC gör också att Didner & Gerge kan ansluta till organisationens största engagemang, Climate Action 100+ för att påverka världens 167 största koldioxidutsläppare.

Ljusgröna fonder

I mars 2021 trädde EU:s nya regelverk Disclosureförordningen i kraft. Regelverket ingår som en del av EU:S Gröna giv och syftar till att öka transparensen vid hållbarhetsrapportering och minska grönmålning. Detta ska göra det enklare för sparare att granska och välja hållbara finansiella produkter. Alla fonder klassificeras utifrån artiklarna i regelverket: – Vi har kategoriserat våra fem fonder som Artikel 8-fonder, även kallade ljusgröna fonder. Därmed ska de främja miljörelaterade och/eller sociala egenskaper, säger Mathilda Larsson.

Ladda ner rapporten här (PDF)