Hoppa till innehållet

07 dec 2023

Höjd skatt på ISK – är det fortfarande en gynnsam sparform?

När skatten på ISK blir allt högre, är det fortfarande är en gynnsam sparform?

När skatten på ISK blir allt högre, är det fortfarande är en gynnsam sparform? Ja, är det korta svaret – det finns dock vissa parametrar man ska ha i åtanke. Här går vi genom hur du ska tänka. (Detta ska inte ses som investeringsråd eller personliga rekommendationer.)

Skatten på ISK (investeringssparkonto) låg länge på lägsta möjliga nivå och det var en mycket gynnsam sparform för småsparare. De senaste åren har skatten höjts successivt och inför 2024 kommer den att höjas ytterligare en gång, och det blir en kännbar höjning.

Hur ska du tänka nu när skatten på ISK höjs?

I och med att skatten höjs behöver avkastningen på dina investeringar också vara högre för att det ska vara gynnsamt att spara via ISK. Skatten tas ut varje år, oavsett om dina investeringar har gått upp eller ner. En minnesregel är att ISK är mer gynnsamt än traditionellt fondkonto om avkastningen är mer än statslåneräntan plus 1 procentenhet, alltså i skrivande stund 3,26 %. 

Läs mer här (länk till artikel från SvD Näringsliv)  

När du sparar i aktivt förvaltade fonder såsom Didner & Gerges, med relativt hög risk och därmed chans till hög avkastning kan utvecklingen avvika både positivt och negativt mot index under vissa år, men målet är att på lång sikt slå index. Vi rekommenderar dig som sparar i våra fonder en sparhorisont på minst fem år. Om vi ser till våra egna fonder så kan vi se att de har avkastat mellan 25 och 75 procent de senaste fem åren (siffror per 4 december 2023). Historiska resultat är ingen garanti för hur avkastningen kommer att se ut i framtiden, men det kan vara ett underlag för ditt beslut om att välja ISK som sparform eller inte.

Om du har en lång sparhorisont på över fem år behöver du alltså inte oroa dig alltför mycket för den höjda skatten på ISK. Enligt affärsbanken Credit Suisses rapport Global Investment Returns Yearbook är det reala avkastningssnittet globalt (efter borträknad inflation) sedan sekelskiftet 1900 5 procent.

Läs mer här (länk till artikel från Dagens Industri) 

Räntefonder (ingen av Didner & Gerges fonder är räntefonder) är inte ett lika bra alternativ för ett ISK-sparande då de i snitt avkastar mindre än vad som krävs för att det ska vara förmånligt.

Hur fungerar skatten på ISK?

På ett ISK kan du som sparare generellt sett spara i olika värdepapper, till exempel aktier eller fonder. Som ISK-kund hos Didner & Gerge kan du välja att spara i någon av våra sex fonder. Ditt ISK beskattas årligen med en så kallad schablonskatt. Skatten på ditt ISK dras oavsett om värdet på ditt konto har gått upp eller ner. Detta kan jämföras med ett traditionellt fondkonto där du måste betala reavinstskatt på de vinster du gör när du säljer fondandelar.

Den årliga schablonskatten baseras på värdet av dina tillgångar vid början av varje kvartal samt summan av de insättningar som du har gjort till ditt ISK under året. Detta värde delas sedan med fyra. Detta är ditt kapitalunderlag. Kapitalunderlaget multipliceras med en procentsats som bestäms varje år och produkten av detta blir din schablonintäkt. 

Vad är schablonintäkten?

Schablonintäkten är alltså en procentsats av ditt kapitalunderlag. Procentsatsen bestäms av vad statslåneräntan är den 30 november året före inkomståret. Till statslåneräntan läggs en (1) ytterligare procentenhet. 

Den 30 november 2023 fastställdes statslåneräntan till 2,62 % vilket gör att procentsatsen för ISK blir 2,62 +1, alltså 3,62 % för 2024. Schablonintäkten för dig är alltså 3,62 % av ditt kapitalunderlag.

På din schablonintäkt betalar du 30 % skatt vilket förtrycks på din deklaration. För år 2024 blir skatten 1,086 procent (30 procent av 3,26). Detta kan jämföras med 2023 års skatt för ISK som var 0,882 procent. 

Läs mer om beskattning av ISK här (Skatteverket)