Hoppa till innehållet

03 apr 2023

Hållbarhetsrapport för 2022

I Didner & Gerge hållbarhetsrapport för 2022 kan du bland annat läsa om hur fonderna väljer in bolag med hållbara affärsmodeller och påverkat under året.

Se också: Vad är hållbarhet och hållbart fondsparande?

Didner & Gerges hållbarhetsrapport innehåller också förvaltarnas berättelser om:

  • hur fonderna arbetar med att välja in bolag med hållbara affärsmodeller och välja bort bolag i i branscher som exempelvis är involverade i kontroversiella vapen och kärnvapen. Vi utesluter också till stor del bolag som är involverade i fossila bränslen, tobak, kommersiell spelverksamhet, pornografi och krigsmateriel.
  • fondernas påverkansarbete för att få bolagen att utveckla och förbättra sitt hållbarhetsarbete.
  • koldioxidavtryck – våra fonder har generellt en låg exponering mot koldioxidintensiva företag. Vi exkluderar fossila bränslen och investerar istället i bolag med låga utsläpp i förhållande till sina intäkter.
  • vårt arbete i valberedningar för bland andra AAK, Afry, Bravida med flera bolag.
  • att vi har röstat på merparten av innehavens bolagsstämmor.

Här kan du läsa hållbarhetsrapporten.