Hoppa till innehållet

01 maj 2022

Fem hållpunkter när börsen skakar

Hur ska jag tänka med mina fonder när börsen skakar? Det är inte ovanligt att börsen svänger, även om de rörelser vi har sett sedan årsskiftet har varit stora, med illröda dagar på Stockholmsbörsen och Wall Street.

För dig som sparar långsiktigt i aktiefonder finns det dock flera goda anledningar att behålla lugnet, även när det är oroligt på marknaderna. Ibland kan historien ge perspektiv och vägledning. Blickar vi bakåt på de senaste 30 åren ser vi att börsen trots ett antal större nedgångar totalt sett har stigit kraftigt.* Under dessa årtionden har det förekommit turbulens i form av 90-talskrisen, IT-bubblan vid millenieskiftet, finanskrisen 2007-2008, Greklandskrisen 2010, oljekrisen 2014, den kinesiska kraschen 2015, brexitomröstningen och valet av Donald Trump 2016 och coronakrisen 2020. Här är några saker som kan vara bra att tänka på för dig som fondsparar och oroas av börsens svängningar:

(Detta ska inte ses som investeringsråd eller personliga rekommendationer.)

1.Få bättre avkastning över tid med ett regelbundet sparande

Det förmodligen klokaste man kan göra är att spara jämnt och länge, till exempel med ett månadssparande. Att spara regelbundet minskar effekten av börsens svängningar eftersom man då köper när det är billigt vissa månader och dyrare andra. För den som sparar minst fem år blir genomsnittspriset på fondandelarna oftast bättre jämfört med att spara en klumpsumma. Ett regelbundet och långsiktigt sparande gynnas också av ränta på ränta-effekten: för varje år du får avkastning ökar värdet på ditt sparande – och om du får avkastning året därpå får du avkastning även på fjolårets avkastning. Och så vidare! Och precis som att handla på rea kan det vara klokt att spara lite extra när marknaderna går ner för den som har möjlighet.

Läs mer: Börja månadsspara

2. Bygg upp ett buffertsparande

Behöver du en viss summa på lite kortare sikt? De pengar du behöver inom fem år ska som regel inte vara investerade på börsen eller i aktiefonder. Att ha pengar på banken ger i dagsläget oftast noll eller låg ränta, och på sikt förlorar ditt sparande i värde på grund av inflationen. Men att ha en buffert för mer kortsiktiga utgifter på ett sparkonto är alltid en god idé. Behöver du sälja av fondandelar, är det ofta bättre att sprida uttaget över en period hellre än att ta ut allt på en gång. (Som ett månadssparande, men tvärtom.) Även om kurserna faller så har du inte förlorat pengar förrän du säljer av fonden. Om ditt sparande delvis är kvar i fonden kommer värdet att öka när kursen går upp igen. Det kan med andra ord vara en god idé att fortsätta vara investerad, samtidigt som du kan börja använda delar av ditt sparkapital.

3. Välj ett sparande som sprider riskerna

Har du alla ägg i samma korg? Fondsparande innebär ju i sig en form av diversifiering, och att spara både i fonder som placerar i olika länder och i Sverigefonder ger ytterligare riskspridning. Att välja fonder med inriktning på olika bolagsstorlekar och länder ger också möjligheten att komma åt små och medelstora börsbolag i världen, och på så sätt bättre förutsättningar till en avkastning över genomsnittet på sikt.

4. Om du har en lång sparhorisont

Sparar du till pensionen eller barnen? Då har du kanske flera år på dig att ta igen ett fall på börsen. Har du en längre tidshorisont behöver du troligen inte göra något på grund av tillfälliga svängningar. En tumregel är att förflytta tyngdpunkten i sitt sparande till lägre risk, exempelvis räntefonder, ju närmare man kommer den tidpunkt man behöver ta ut sparandet. Men att helt lämna aktiefonder kan göra att man går miste om möjligheten till god avkastning över tid.

5. Behåll lugnet

Ett vanligt beteende hos oss sparare är att vi tillfälligt slutar investera eller säljer av i orostider – för att sedan investera mer när fondkurserna vänder tillbaka upp. Men effekten blir att vi får en sämre avkastning än om vi hade behållit lugnet. Det är inte ovanligt att börsen rör sig tio procent eller mer från årshögsta till årslägsta. För den som är långsiktig i sitt sparande gör det sannolikt ingen märkbar skillnad över tid. Och sparar man regelbundet, kan perioder med lägre fondkurser lägga grunden till en god avkastning längre fram.

Läs mer: Börja månadsspara  

*Källa: Nasdaq OMX Nordic (hämtad 2022-02-03)   Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. De pengar som placeras i fonden kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet. Fondernas faktablad och informationsbroschyr finns tillgängliga här på didnergerge.se.