Hoppa till innehållet

09 jan 2023

Fem fördelar med ISK – och några saker att tänka på

Sparformen investeringssparkonto – i folkmun kallat ISK – har länge sålts in som ett bra och enkelt sparande för privatpersoner.

Sparformen investeringssparkonto – i folkmun kallat ISK – har länge sålts in som ett bra och enkelt sparande för privatpersoner. När nu statslåneräntan har höjts flera gånger och förslag om ändrad beskattning har lagts fram frågar sig många om det fortfarande är gynnsamt att spara via ISK. Här listar vi några fördelar med ISK som håller även i dessa tider – och – lyfter några saker att tänka på. (Detta ska inte ses som investeringsråd eller personliga rekommendationer.)  

En okomplicerad sparform 

ISK brukar beskrivas som en enkel sparform: du kan köpa och sälja fonder utan att det utlöser någon vinstskatt. Sparformen schablonbeskattas i stället årligen och det mesta är dessutom förtryckt av Skatteverket i din deklaration. Även om statslåneräntan har höjts några gånger den senaste tiden är det fortfarande en sparform med låg skatt som generellt sett lönar sig för dig som har en längre sparhorisont. ISK har inga komplicerade regler som gör det krångligt att göra engångsinsättningar eller att månadsspara. Det är med andra ord okomplicerat att spara via ISK, och det passar alla åldrar.  

Ett förmånligt sparande med låg skatt

Skatten för sparande via ISK har sedan sparformen infördes 2012 varit låg. Innehavet på ett ISK schablonbeskattas och tillgångarna mäts kvartalsvis och läggs tillsammans med värdet av nya insättningar och överföringar som har gjorts under året till den pott som blir skattegrundande. Jämfört med andra typer av sparande, till exempel värdepappers- eller fondkonton, där vinstskatten ligger på 30 procent, så är skatten för ISK i de flesta fall ansenligt lägre. Den låga statslåneräntan som har varit under flera år har gjort att ISK-spararen endast har betalat 0,375 procent på värdet av sitt ISK-innehav. När nu statslåneräntan har höjts ett antal gånger kommer också skatten för ISK att öka, men det är ännu ett förmånligt sparande. – När nu statslåneräntan har höjts kommer också skatten för ISK att öka, det här är naturligtvis något varje sparare ska ta i beaktande. Dock finns det fortfarande mycket som talar för sparformen speciellt om man har en långsiktig sparhorisont, säger Anders Byström, ansvarig för distribution & relation på Didner & Gerge.  

Enkel deklaration – trots komplicerad skatteuträkning

Tillgångar på ISK schablonbeskattas. Det är dock inte det enklaste att räkna ut vad skatten blir på ett ISK. Det är flera parametrar som ska tas i beaktande och beroende på hur stora insättningar och uttag som har gjorts under året kan det bli mycket att hålla i huvudet. Den komplicerade uträkningen är dock inget som du som ISK-sparare behöver hålla reda på själv. Uträkningen görs automatiskt av ditt fondbolag eller din bank och din skatt förtrycks sedan på din deklaration vilket gör det enkelt för dig att bara stämma av och godkänna. Du behöver alltså aldrig göra någonting i din deklaration för ISK utan det är redan fixat och klart. Oavsett om du har satt in mer pengar, tagit ut pengar, bytt fonder eller gjort andra transaktioner.

Läs mer här - Så beräknas skatten på ISK  

Enkelt att byta och sälja fonder

En annan fördel som är kopplad till deklarationen är att du kan byta eller sälja fonder utan att det utlöser någon vinstskatt. Du kan således handla fritt, hur ofta som helst, utan att deklarera och betala skatt för varje transaktion. Det kostar alltså ingenting att vara aktiv i ditt sparande utan du kan göra hur många eller få transaktioner som helst under året och ditt innehav schablonbeskattas sedan i stället. Skillnaden mot att ha innehav på ett fondkonto där en försäljning med vinst behöver tas upp och skattas i deklarationen märks kanske allra tydligast här.  

Dina likvida medel omfattas av investerarskyddet och insättningsgarantin

Om du skulle ha en del av dina tillgångar som likvida medel på ditt ISK så omfattas dessa av investerarskyddet eller insättningsgarantin (beroende på om du har ditt ISK hos en bank eller via ett fondbolag). Tänk på att hela innehavet eller alla tillgångar, såväl de som är investerade som likvida medel, ligger till grund för den schablonskatt som ska betalas. De tillgångar som ligger som likvida medel innebär alltså att du betalar skatt för pengar som du inte kan få någon avkastning på. Dock, om du skulle ha pengar i denna form på ditt ISK kan du i alla fall känna dig trygg i att pengarna är skyddade av den statliga insättningsgarantin eller av investerarskyddet upp till det belopp som dessa konsumentskydd vid tillfället täcker. År 2022 är det 1 050 000 kronor för insättningsgarantin och 250 000 kronor för investerarskyddet.  

Att tänka på 

  • Nu när statslåneräntan har höjts är det mer angeläget för dig som sparare att ha koll på att avkastningen på dina investeringar är högre än din schablonintäkt över tid. Så länge den är det är det fortsatt lönsamt att ha kvar innehavet på ett ISK. Om vi räknar med en statslåneränta på ca 2 procent behöver ditt innehav ha en avkastning på lite mer än 3 procent.
  • ISK passar sig bäst för tillgångar som har en högre årlig avkastning. Lågavkastande tillgångar som räntor och obligationer (vilket kan väljas via vissa banker och andra förvaringsinstitut) gör sig sämre på ett ISK med tanke på den årliga schablonskatten som ligger på sparformen. Sparande via fonder med förväntad hög avkastning är på så vis mer passande.
  • ISK beskattas oavsett om börsen går upp eller ner. Det är inte tillåtet att göra avdrag för förluster på det sätt som man kan göra på aktie- och fondkonton. Vid börsnedgång kan därför skatten blir högre på ett ISK än på ett aktie- eller fondkonto där du inte behöver skatta annat än på vinst vid en försäljning. Så, det finns en risk att värdena faller under dåliga börsår och trots detta behöver man alltså betala schablonskatt fast att man inte har fått någon värdestegring på sitt sparande. Det blir då en sämre sparform om man ser till det enstaka börsåret, men i det långa loppet är ISK ändå en bra typ av sparande.