Hoppa till innehållet

14 nov 2023

Vad innebär SFDR för dig som fondsparare?

Kanske har du funderat på hur hållbarhet påverkar ditt sparande?

SFDR (Sustainable Finance Disclosure Regulation, även kallad disclosure-förordningen) är till för att stärka ditt konsumentskydd genom att öka hållbarhetsinformationen till dig som sparar i fonder. 

De senaste åren har präglats av reglering för många branscher, det gäller också fondbranschen. EU:s nya hållbarhetsförordning SFDR ökar kraven på oss som fondbolag att vara transparenta i informationsgivningen om det hållbarhetsarbete vi bedriver.

Syftet är att åskådliggöra integrationen av hållbarhetsrisker, hänsyn till huvudsakliga negativa hållbarhetskonsekvenser, klassificering av fonder, rapportering och den så kallade Taxonomin (EU:s klassificeringssystem för miljömässigt hållbara investeringar och finansiella produkter).

Vad innebär det för dig som kund?

SFDR stärker ditt konsumentskydd genom att öka kraven på hållbarhetsinformation när du sparar i fonder. Med mer information om hur vi integrerar hållbarhetsrisker, beaktar huvudsakliga negativa konsekvenser för hållbarhetsfaktorer och om fonden har hållbara investeringar som mål eller främjar miljörelaterade eller sociala egenskaper, får du som kund få mer kunskap om din investering.

Vilka typer av fonder har Didner & Gerge?

I skrivande stund har Didner och Gerge fem så kallade artikel 8-fonder, eller ljusgröna fonder. Vår nya fond är en artikel 9-fond (mörkgrön).

Vad är skillnaden på ljusgröna och mörkgröna fonder?

En ljusgrön fond främjar miljörelaterade och sociala egenskaper genom sina investeringar. Dock har inte ljusgröna fonder hållbara investeringar som mål. Det betyder att fonden exempelvis tar hänsyn till miljö och klimat samt mänskliga rättigheter, arbetsrätt och likabehandling.

En mörkgrön fond har hållbara investeringar som mål och investerar i bolag vars produkter och tjänster bedöms direkt bidra till att uppfylla ett eller flera av delmålen i Agenda 2030.

Alla sparare är olika med olika hållbarhetspreferenser. Kanske brinner du för hållbarhet? Kanske är du helt ointresserad, men oaktat din ståndpunkt kan SFDR, tillsammans med annan information, hjälpa dig att fatta ett mer informerat investeringsbeslut.