Hoppa till innehållet

16 jan 2024

Stark avslutning på börsåret – fondrapporter för december

Årets sista månad bjöd på breda uppgångar på världens börser. Ökade marknadsförväntningar om tidiga räntesänkningar både i Europa och USA gav aktiekurserna en kraftig skjuts.

År 2023 blev ett starkt börsår efter en bra avslutning på ett år då nyhetsflödet dominerades av krig, hög inflation och höjda räntor. Centralbankerna stramade åt kraftigt, och orosmoln i form av bankkris orsakad av nischbanker i USA som gick i konkurs och Credit Suisse som behövde räddas i Europa kastade långa skuggor på marknaderna. Därtill har en ökande recessionsrisk varit ett aktuellt ämne. Mot slutet av året bidrog avtagande inflationstakt, förhoppningar om att räntorna toppat och kommer följas av räntesänkningar och en motståndskraftig global ekonomi till den starka avslutningen på börsåret.

D&G Aktiefond

Under 2023 kom de största positiva bidragsgivarna till Aktiefonden från Hemnet, Atlas Copco och Lindab, medan Viaplay, Embracer och Bravida var de svagaste innehaven. Camurus hade den mest imponerande utvecklingen med över 100 procents ökning.

Hemnet hade ett starkt år på börsen, motståndskraftig även under tuffa marknadsförhållanden på bostadsmarknaden. De dominerar som Sveriges främsta bostadsplattform med ett starkt erbjudande för köpare, säljare och fastighetsmäklare.

Atlas Copco, världsledande tillverkare av kompressorer och industriutrustning, drar nytta av ökad efterfrågan på energieffektiva produkter, särskilt inom vakuumteknik.

Nya innehav under 2023 inkluderar NCAB, Paradox, Swedbank, Trelleborg, Adevinta, ALM Brand, Mandatum, Sampo, Schibsted, och Topdanmark. Följande innehav såldes helt under året: AddLife, Afry, Elekta, Mycronic, OX2, Ratos, Sandvik, Securitas, Thule, Viaplay, Vimian, Adevinta, AstraZeneca, Mandatum, och Nordea.

Aktiefonden ökade med 6,8 procent i december. För helåret 2023 var uppgången 13 procent, jämfört med jämförelseindex som ökade med 19,2 procent.

LÄS MER I AKTIEFONDENS MÅNADSRAPPORT FÖR DECEMBER

D&G Global

Zebra Technologies och Spirax-Sarco Engineering var några av månadens vinnare i Globals portfölj, tillsammans med mindre bolag som Certara, Faifax India och Core & Main. Många europeiska innehav, inklusive Recordati och Eurofins Scientific, hade en stark utveckling i en månad präglad av generell börsoptimism. Shimanos nedgång på nästan tre procent var den sämsta i portföljen.

Tre nya bolag lades till i december. BayCurrent Consulting är en japansk utmanare inom digital transformation och erbjuder expertis inom områden som strategi, hållbarhet, och teknik. Dynatrace tillhandahåller en intelligent plattform för övervakning av applikationer och infrastruktur. Moncler, grundat 1952, har framgångsrikt förvandlat sig till ett lyxvarumärke med stark hållbarhetsposition och nyligen förvärvat Stone Island för långsiktig tillväxtpotential.

Samtidigt avyttrades Fairfax Financial på grund av begränsad kurspotential på kort sikt. Brookfield Corporation och Brookfield Renewable lämnade portföljen givet kopplingar till ämnen relaterade till kärnvapenproduktion efter en företagsaffär.

Global steg 3,0 procent i december. För helåret 2023 var Globals uppgång 12,5 procent, medan jämförelseindex steg 18,2 procent.

LÄS MER I GLOBALS MÅNADSRAPPORT FÖR DECEMBER 

D&G Småbolag

Småbolagsfonden gynnades i december av kursutvecklingen i Bufab, Sagax och EPRO. Fondens utveckling missgynnades däremot av kursutvecklingen i Sitowise
    
Bufab, som är ett handelsbolag fokuserat inköps- och logistiktjänster, har under de senaste åren haft en positiv tillväxt- och lönsamhetsutveckling. Nu höjer de åter sina finansiella mål och förvaltarna ser att bolaget har goda förutsättningar att uppnå dessa.   
 
Fastighetsbolaget Stendörren har en hög uthyrningsgrad (94% vid utgången av tredje kvartalet 2023), ett tydligt fokus på nordiska tillväxtregioner och en hög direktavkastning på fastighetsbeståndet. Bolaget uppfyller många av de kriterier som förvaltarna vill se hos ett fastighetsbolag och de ser att bolaget har en naturlig plats i portföljen.  
 
Största köp under månaden har skett i SOBI, Sagax och Crayon. Fonden har under månaden minskat i Elekta, Lifco och Chemometec.
 
Fonden var upp 7,6 procent i december. Helårsavkastningen för 2023 uppgick till 11,9 procent, medan jämförelseindex steg 14,7 procent.  

LÄS MER I SMÅBOLAGS MÅNADSRAPPORT FÖR DECEMBER

D&G Small and Microcap

De tre innehav som bidrog mest positivt till avkastningen i Small and Microcap under månaden var discoverIE, Chargeurs och Somero.

Den brittiska industrigruppen discoverIE rapporterade i början av december en starkare försäljnings- och vinsttillväxt för de första sex månaderna i bolagets brutna räkenskapsår. Orderingången tog åter fart i det andra kvartalet och discoverIE kunde också visa på bra nivåer för nya ’design wins’.  

Det franska industrikonglomeratet Chargeurs är bl.a. marknadsledare inom skyddsfilm för allt från mobiltelefoner till kylskåp. Skyddsfilmsdivisionen har haft en svag försäljningsutveckling under 2023, vilket tyngt aktiekursen. I mitten av december meddelade dock den största ägaren, som kontrolleras av Chargeurs VD, att de la ett ovillkorat bud med drygt 30% premie till aktuell kurs.  

Amerikanska Somero, som är noterat på Londonbörsen, är världens ledande tillverkare av laserläggare, en form av högpresterande golvläggningsmaskiner för betonggolv.  Aktiekursen har tidigare under året tyngts av oro kring efterfrågan på en svagare byggmarknad. 

Bland de innehav som bidrog mest negativt till utvecklingen under månaden återfanns Games Workshop, Cranswick och Fabasoft.

Fonden var upp 4,6 procent i december. Sett till helåret 2023 backade Small and Microcap 5,4 procent, medan jämförelseindex steg 11,4 procent.

LÄS MER I SMALL AND MICROCAPS MÅNADSRAPPORT FÖR DECEMBER

D&G US Small and Microcap

Installed Building Products (IBP), Colliers och Trex var bland de bästa bidragsgivarna i US Small and Microcap i december. 

IBP, ledande inom isoleringsinstallationer för bostäder, gynnas av ökade krav på energieffektivitet. 
Colliers, en global aktör inom kommersiella fastigheter, har en stark marknadsposition och kapitaliserar på globala fastighetstransaktioner. 

Trex, en ledande tillverkare av komposittrall, drar nytta av övergången från trä till komposit och har hållbara produkter med återvunnet material.

Bland fondens mindre framgångsrika bidragsgivare under månaden var MSA Safety och Winmark

Fonden var upp 4,9 procent i december. Under 2023 ökade US Small and Microcap med 22,3 procent, medan jämförelseindex var upp 14,0 procent.

LÄS MER I US SMALL AND MICROCAPS MÅNADSRAPPORT FÖR DECEMBER