Hoppa till innehållet

05 apr 2023

Människorna bakom bolagen - en nyckelfaktor för god avkastning

Förutom balansräkning, marginaler och utdelningar finns en central faktor med stor betydelse för företags framgång men som på ytan inte kan mätas – nämligen människorna bakom bolagen.

Forskningen är enig om att bolag med engagerade medarbetare och god arbetsplatskultur har bäst förutsättningar att nå framgång. Detta bekräftas exempelvis av studier gjorda av den globala indexleverantören FTSE Russell. De 100 amerikanska bolag där de anställda trivs bäst, har under den senaste 24-årsperioden varit mer innovativa och överglänst marknaden med i genomsnitt 3,36 procent per år. Dessutom har dessa bolag en förmåga att komma tillbaka snabbare efter kriser och konjunkturnedgångar. Centralt för att skapa en bra bolagskultur är människor – inte minst huvudägare och ledning. I Didner & Gerges Globalfond finns idag många bolag där just ledare och medarbetare har stor betydelse. I många fall i första generationen som grundare och nuvarande VD, i andra fall i en senare generation men fortsatt med en tydlig grundarprägel på ledarskapet. Lars Johansson och Henrik Andersson förvaltar Globalfonden på Didner & Gerge och berättar om varför de fokuserar på just detta när de letar bolag till fonden.

– Det sägs att kassa på banken är det säkraste som finns - jag skulle vilja hävda att en exceptionell ägare i ett bra bolag är snäppet bättre. Iallafall om du vill öka din köpkraft över tid. Vad skulle exempelvis Ikea varit utan Ingvar Kamprad, Nibe utan Gerteric Lindquist, Berkshire Hathaway utan Warren Buffett, och så vidare. Men givetvis finns en djupare sanning i detta - de är inte ensamma, säger Lars Johansson.

"Ledarförmåga viktigare än ren yrkeskompetens"

Lars och Henrik menar att förmågan att inspirera, leda, rekrytera och framför allt att kunna motivera rätt typ av människor för den företagskultur som byggts, är viktigare än ren yrkeskompetens.

– Detta möjliggör något för vår del som möjliga medägare i dessa företag helt avgörande – förmågan att skala upp verksamhetsidén till något riktigt stort, förklarar Lars.
– Tyvärr är detta en insikt som inte lärs ut i skollitteraturen. Utan det tog oss ett antal år, ett antal erfarenheter och många möten, lästa böcker och diskussioner för polletten att trilla ned. Är en stark balansräkning (= mätbart) säkrare att bedöma än facit för en huvudägare över en rimligt lång period? Vi hävdar nej - den kan förstöras över en natt genom ett uselt förvärv. Eller ligga oanvänd i tjugo år och tynga avkastningen. Är höga marginaler (= mätbart) under en period ett säkert tecken på fantastiska produkter? Vi hävdar nej - de kan vara uppblåsta på grund av underinvesteringar eller exempelvis en alltför aggressiv prissättning, säger Henrik.

Högre tillväxt på sikt

 Hög utdelning (= mätbart) signalerar väl framtidstro? Kan så vara, men det kan också innebära att företaget frånsäger sig möjligheten till investeringar som kan skapa högre tillväxt på sikt. Det mätbara är inte likställt med garanti. Att behandla anställda väl korrelerar inte bara med högre aktieavkastning, det förutsäger framtida resultat. Det tar fyra till fem år innan marknaden kommer ikapp värdet av medarbetarnas arbetstillfredsställelse.

– Vad vi som långsiktiga investerare verkligen gillar är dock beständigheten i kombinationen av bevisade ägarledda bolag med goda finansiella parametrar. Sen är det ju faktiskt så att familjeägda bolag över tiden presterat tydligt bättre än genomsnittsföretaget på mätbara parametrar! Inklusive viktiga nyckeltal såsom organisk tillväxt, högre kapitalavkastning och en stabilare försäljningsutveckling över tid. Vi tror att det är så pass enkelt som att de från början skapar en kultur av att bry sig, månar om anställda och kunder på ett genuint sätt, tänker över nästa konjunkturcykel samt sätter en stolthet i att göra saker på rätt sätt. De tar färre genvägar i sin finansiella rapportering då sanningen alltid visar sig så småningom, fortsätter Henrik.

Önskan om fortsatt familjekontroll i generationer skapar en nyttig konservatism till storvulna satsningar och det finns en bättre samstämmighet mellan ägare och ledning. Det finns undantag, givetvis är det mer komplicerat än så här - men i grund och botten mår hus bättre av att den boende äger huset snarare än hyr det. På den premissen menar Lars och Henrik att alltid sträva efter att hitta företag som bygger sitt hus på rätt sätt, med rätt material och med tanke på de som kommer befolka det om många, många år. Och exemplen i Globalfonden är många.

Några exempel på goda företagsbyggare från Globalfonden

Fairfax Financial

Prem Watsa grundade Fairfax (”Fair & Friendly Acquisitions”) Financial genom att förvärva ett dotterbolag inom Markel Group. Genom att utgå från oberoende tänkande och en längre horisont än de flesta, har företaget haft en mycket god värdetillväxt, samtidigt som försäkringsrörelsen stadigt förbättrar sin intjäningsförmåga. Något som tydligt framkommer när man träffar Prem Watsa är att han drivs av kärnvärden som ärlighet, integritet och ett fokus på att göra rätt för sig. Att våga decentralisera beslut, ge frihet under ansvar och samtidigt ställa tydliga krav är en av grundbultarna inom Fairfax Financial.

Brookfield Corporation

Investeringsbolaget Brookfield är ett innehav i Globalfonden sedan 2013 och trots sin storlek ett oerhört lågmält och modest bolag. Mycket av det är en spegling av dess VD (och ”halvgrundare”) Bruce Flatt. Denna ödmjukhet speglas i ett beslutsfattande som är underbyggt av fakta, långsiktigt och en grundarledd mentalitet. En allt större del av det värdeskapande näringslivet är numera ickepublikt. Som investerare i reala, privata tillgångar i format där pengarna är låsta i över 10 år har Brookfield en mycket stor palett att jobba på med möjlighet till större långsiktighet än de flesta. Något som till mångt och mycket möjliggörs tack vare dess långsiktiga ledarskap.

Markel

För det amerikanska försäkringsbolaget Markel handlar mycket om att göra rätt saker på rätt sätt, allt ifrån kundbemötande till prissättning och risk. ”The Markel Style” visar vägen!  Företagskulturen på Markel är en av de starkare vi stött på bland noterade företag. Tom Gaynor, Co-CEO Markel förklarade detta som att han vill att Markel ska vara ett högmoraliskt företag, en symbol för att göra det rätta. ”Det är också smart för affärerna, eftersom fler vill arbeta med ett ärligt och pålitligt företag. Vilket märkligt nog är en otroligt underskattad egenskap inom näringslivet.”, har han sagt.