Hoppa till innehållet

26 juni 2024

Behov av tillförlitliga AI-datacenter gynnar nVent Electric  

Boomen inom AI, elektrifiering och smarta städer ökar behovet av tillförlitliga och hållbara datacenter. Utvecklingen växer lavinartat, och gör att bolag som snabbväxande nVent spelar en allt viktigare roll. 

Efterfrågan på elektricitet har skjutit i höjden de senaste åren, drivet av utbredd elektrifiering för att minska utsläppen inom industri och transporter. 

Energislukande AI

En stor energislukare är också artificiell intelligens, AI. För att hantera de ökande datamängderna kräver AI- och maskininlärningsapplikationer högpresterande chip, som förbrukar cirka sju gånger mer energi än traditionella datacenter.

Många företag ser möjligheter med AI, som kan skapa värde genom till exempel effektivare hantering av leveranskedjor, forskning, analys och marknadsföring.

En enkel fråga i Chat GPT förbrukar tio gånger mer energi än en Googlesökning.  Bara under perioden 2012 till 2022 ökade de tre amerikanska tech-kolosserna Alphabet, Meta och Microsoft sin energianvändning hela åtta gånger, enligt en rapport från investmentbanken JP Morgan.

Läs om nVent i vår senaste Svanenrapport

Nya krav på AI-datacenter

Och tillväxttakten för AI tilltar. En prognos gjord av Internationella energiorganet, IEA, uppskattar att världens datacenter från 2022 till 2026, har dubblat sin energiförbrukning. Under de kommande två åren förväntas datacenter stå för en tredjedel av den nya efterfrågan på el i USA.   

De mer avancerade chipen genererar stora mängder värme, vilket som i sin tur ställer nya krav på AI-datacenter. Inomhusförhållandena i ett datacenter kontrolleras noggrant, och ventilation och kyla spelar en viktig roll för den totala energiförbrukningen

Elektrifiering och hållbara lösningar 

Traditionella luftkylningssystem räcker inte längre till för att hantera de ökade värmelasterna från dessa kraftfulla chip. När luftkylningssystemen går på högvarv, finns risk för datastopp, utrustningsfel och i förlängningen höga energikostnader. Lösningen kan vara vätskekylningssystem som erbjuder bättre prestanda och energieffektivitet, vilket gör datacentren mer hållbara. 

I detta allt mer samhällsviktiga landskap agerar amerikansk-brittiska nVent, som är ett innehav i både D&G Global och D&G US Small and Microcap. Bolaget knoppades av från Pentair 2018 och fokuserar på elektrifiering och anslutning och skydd av elektriska applikationer från yttre påverkan.  

Hela 77 procent av nVents försäljning är produkter som används i förnybara energikällor eller för ökad energieffektivitet, däribland just vätskekylning av datacenter.  

Nästa generations AI-infrastruktur 

Kylning av datacenter kan stå för runt 30 till 50 procent av den totala elförbrukningen i ett datacenter och är ofta det mest effektiva området för optimering. Genom vätskekylning kan energianvändandet minska med 40 till 60 procent jämfört med vanlig luftkylning. Endast fem procent av alla datacenter är idag vätskekylda, men tillväxten är cirka tre gånger så hög jämfört med den strukturellt växande traditionella kylningsmetoden.  

För att möta de höga kylkraven hos nästa generations AI-infrastruktur har vätskekylning visat sig vara en effektiv lösning. Vätska har en mycket större värmeöverföringskapacitet än luft, vilket gör att vätskekylning kan hantera värmelaster mer effektivt, minska energikostnader och bidra till miljömässig hållbarhet. Dessutom kan vätskekylning bidra till att öka kapaciteten i datacenter utan att öka den fysiska ytan. 

Lars Johansson

"För oss är bolagets bidrag till att minska till den övergripande energieffektiviteten central i vår investeringstes", säger Didner & Gerges globalförvaltare Lars Johansson.  

Resilient omställning 

nVent har som mål att 90 procent av alla nya produkter ska ha en positiv hållbarhetspåverkan år 2030. Två av FN:s globala mål har också en tydlig koppling till nVents verksamhet.  

Det är mål 7, Säkerställa tillgång till ekonomiskt överkomlig, tillförlitlig, hållbar och modern energi för alla, och mål 9, Bygga motståndskraftig infrastruktur, verka för en inkluderande och hållbar industrialisering samt främja innovation.

–  För oss är bolagets bidrag till att minska till den övergripande energieffektiviteten central i vår investeringstes, säger Didner & Gerges globalförvaltare Lars Johansson.  
 

–  nVent är ett välskött bolag som har en affärsmodell som genererar starka kassaflöden. Dessutom finns goda möjligheter till marginalexpansion.  Den snabba tillväxten inom produkter till datacenter, kraftförsörjning och smarta byggnader möjliggörs av bland annat hög intern innovationsgrad och också genom kompletterande förvärv, tillägger han. 
 

Läs mer i vår senaste Svanenrapport