Hoppa till innehållet

23 aug 2022

Lägre CO2-avtryck för Didner & Gerges fonder än genomsnittet

Alla våra fonder har ett betydligt lägre koldioxidavtryck än jämförbara index eller indexfonder. Det visar den senaste koldioxidrapporten för första halvåret 2022.

Beräkningar som ligger till grund för rapporten utförs av en oberoende, extern leverantör och i enlighet med Fondbolagens förenings vägledning för redovisning av koldioxidavtryck. Det mått som Fondbolagens förening rekommenderar sina medlemsbolag att använda är ett intensitetsmått som visar fondportföljens exponering mot koldioxidintensiva bolag. Ett lågt tal innebär att fonden i större utsträckning har investerat i bolag med en verksamhet som har låga utsläpp i förhållande till sina intäkter. För att kunna bedöma fondens redovisade tal redovisar vi även siffran för ett jämförbart index eller indexfond. Jämförelsen visar att alla våra fonder har ett betydligt lägre koldioxidavtryck än jämförbara index eller indexfonder.