Hoppa till innehållet

23 mars 2022

"Hållbarhet bör vara en central del i bolagets strategi och öka konkurrenskraften"

Didner & Gerges Svanenmärkta Globalfond intervjuas om sin syn på hållbarhet på sidan Förvaltarbrevet.

Den här artikeln publicerades ursprungligen den 23 mars 2021.

Förvaltarna Henrik Andersson och Lars Johansson säger bland annat:

– Vår syn är att hållbarhet bör vara ett långsiktigt tänkande som är en central del i bolagets strategi och uppförande med syfte att göra företaget mer konkurrenskraftigt över en längre horisont. Då detta rimligen är aktieägarnas mål också finns inget motsatsförhållande. Detta bör ske samtidigt som anställda, kunder, miljö och samhälle inte drabbas utan snarare gynnas. (Detta är dock inte synen hos samtliga aktörer på finansmarknaden.)

Läs mer om Förvaltarbrevet.

Läs också: Globalförvaltarnas krönika om Hållbarhet - Modeord eller Mission?