Hoppa till innehållet

25 nov 2022

Globalfonden fick Svanenlicens för andra gången

Didner & Gerge Global fick idag sin Svanenlicens förnyad för andra gången. Denna gång blev fonden godkänd för andra generationens Svanenkriterier, där samtliga krav har skärpts ytterligare.

Några skillnader mellan de nya och gamla kraven för Svanenlicensiering

• Klimat: Ytterligare verksamheter som exploatering och borrning, kopplade till utvinning av fossila bränslen, utesluts (O4).

• Klimat: Företag i branscher som släpper ut mycket växthusgaser måste uppfylla angivna gränsvärden och visa att de är bland de bästa i sin sektor (O13).

• Biologisk mångfald: Om företag får ett dåligt betyg i hållbarhetsanalysen, som görs för alla företag i fonden, ska fonden: a) försöka påverka företaget att minska sin negativa påverkan och b) berätta om situationen i sin hållbarhetsrapport (O14, O18).

• EU:s taxonomi: Taxonomin ska vara en del av hållbarhetsanalysen (O12) och den modell som fonden använder för att inkludera de bättre företagen (O15). Fonder som investerar i företag som uppfyller taxonomin premieras med poäng (P1). Fonder (och andra sparprodukter) har en viktig roll i att påverka bolag positivt.

Bland tusentals fonder på den nordiska marknaden ska Svanenmärkningen göra det enkelt att hitta och välja fonder som påverkar företag i en hållbar riktning. 

Här kan du läsa mer om Svanenmärkning för fonder och de nya skärpta kraven