Hoppa till innehållet

23 mars 2022

Fortsatt låg klimatpåverkan för våra fonder

Alla Didner & Gerges fonder har ett betydligt lägre CO2-avtryck än sina respektive jämförelseindex. Det visar den senaste oberoende koldioxidrapporten för helåret 2021.

Som en synnerligen aktiv förvaltare väljer Didner & Gerges fonder ut de bolag som ska ge kunderna den bästa riskjusterade avkastningen över tid. I det ingår att välja in de företag som förvaltarna anser främjar miljörelaterade och/eller sociala egenskaper. Didner & Gerges hållbarhetspolicy sätter dessutom strikta ramar och utesluter bland annat fossila bränslen. – På så sätt kan fonderna undvika att investera i de bolag som ger upphov till stora mängder koldioxidutsläpp och som anses ha stor direkt klimatpåverkan. Alla Didner & Gerges fonder har ett betydligt lägre CO2-avtryck än sina respektive jämförelseindex. Det är väldigt glädjande att se att vi genomgående, år efter år, utsläppsmässigt sticker ut på ett positivt sätt. Våra fonder har avsevärt lägre CO2-avtryck än de bolag som finns i respektive fonds jämförelseindex, säger hållbarhetskoordinator Mathilda Larsson. Varje halvår identifierar och analyserar Didner & Gerge koldioxidavtrycket för fonderna. Beräkningarna av avtrycket utförs av en extern och oberoende part (ISS ESG), och i enlighet med Fondbolagens förenings ”Vägledning för fondbolagens redovisning av fonders koldioxidavtryck”. Mätningen redovisas i en rapport och visar hur mycket koldioxid som portföljbolagen i fonderna släpper ut i relation till sina intäkter, det vill säga hur koldioxideffektiva de bolag som fonderna investerar i är.  

 

Ta del av rapporten här: Fondernas koldioxidavtryck 2021