Hoppa till innehållet

12 okt 2023

Fondrapporter för september

Världens breda aktiemarknader utvecklades generellt negativt under månaden.

En cocktail av stigande räntor, svaga konjunkturindikatorer från Kina, vikande tillväxtutsikter i Europa och allt högre oljepris efter utbudsbegränsningar från Ryssland och Saudiarabien fick de flesta länders börser att backa. Bilstrejker och budgetbråk i USA gjorde inte stämningen bättre. Överlag präglades månaden av oro för stigande räntor och medföljande effekter på de globala ekonomierna.

För Didner & Gerges fonder stack återigen vår topprankade amerikanska småbolagsfond ut positivt. Läs mer nedan och i månadsrapporterna.

D&G Aktiefond

I september var Adevinta, Handelsbanken och Swedbank de bästa bidragsgivarna i Aktiefonden. Embracer, Paradox och Essity bidrog mest negativt.

Adevinta är ledande i Europa inom digitala marknadsplatser för fastigheter, bilar, jobbannonser och generella marknadsplatser likt blocket i Sverige. Adevinta gick starkt på börsen under september efter information om ett bud på bolaget.

Även bankerna gick starkt under månaden, både Handelsbanken och Swedbank bidrog positivt till fondens utveckling. Bankernas vinster har utvecklats väl sedan räntorna började gå upp. Förvaltarnas bedömning är att svenska banker har en gedigen kreditgivning, med goda säkerheter och att den oro som finns över bankerna i marknaden är något överdriven.

Förvaltarna deltog på Embracers stämma i Karlstad och koncernen tar viktiga steg för att bland annat skära kostnader, minska investeringarna och därmed förbättra kassaflödet och skuldsättningen. Aktiefonden är ner 2,0 procent hittills i år, och jämförelseindex har stigit med 4,6 procent under samma period. 

LÄS MER I AKTIEFONDENS MÅNADSRAPPORT

D&G Global

Den bistra börsmånaden gav utslag på många håll i Globalfonden och överlag var de flesta innehav på den negativa sidan, där framförallt Zebra Technologies, Brookfield Renewable och Qiagen stack ut.

Generellt sett drabbades många bolag inom klustret Miljö- & energiteknik av en falnande tro på framtiden, där framförallt oprövade företag utan längre historik såg kursfall på >30 procent under månaden. 

Förvaltarna står fast vid sin övertygelse att ett hållbart bolag är ett lönsamt bolag – och här är Globalfonden ytterst välplacerad genom sitt ägande i 140-åriga Brookfield Renewable (världens största privata ägare och operatör av förnyelsebar energi), 135-åriga Spirax Sarco (höglönsamleverantör av ång- och elektricitetsbaserad uppvärmning åt framförallt läkemedelsindustrin och verkstadsbolag) och 187-åriga Schneider Electric (framstående aktör inom komponenter och tillbehör för elektrifiering).

De må dras med i negativa sektorspecifika strömningar på kort sikt men är ”oundvikliga” vinnare över tid. Globalfonden är upp 8,7 procent hittills i år, medan jämförelseindex stigit med 14,8 procent under samma period. 

LÄS MER I GLOBALS MÅNADSRAPPORT

Småbolag

Småbolagsfonden gynnades i september av kursutvecklingen i Karnov, Harvia och Bonesupport. I andra änden återfinner vi Crayon, Chemometec och Vitec.

Bonesupports antibiotika-frisättande produkt, Cerament G, har snart varit tillgänglig på den amerikanska marknaden i ett år och har mottagits väl. Intresset för produkten ökar snabbt bland landets ortopeder. Största köp under månaden gjorde fonden i NCAB, Securitas och Lagercrantz.

Samtidigt minskades innehaven i Getinge, AAK och Electrolux.

Småbolag har backat 5,7 procent hittills i år, och jämförelseindex har fallit med 3,0 procent under samma period. 

LÄS MER I SMÅBOLAGS MÅNADSRAPPORT

D&G Small and Microcap

Tre brittiska innehav bidrog mest positivt till avkastningen i Small and Microcap under månaden: Tristel, Ergomed och Traciss.

Tre av de svagaste innehaven under perioden var CVS Group, Paradox Interactive och Chargeurs.

Tristel tillverkar desinfektionsmedel för medicinteknisk utrustning och ytor till ett höggradigt rent resultat. Bolagets patenterade klordioxidkemilösning (CIO2) är enkel och säker att använda.

Ergomed tillhandahåller specialisttjänster till läkemedels- och bioteknikindustrin. Ungefär hälften av koncernens försäljning utgörs av kontraktsforskning där bolaget hjälper läkemedelsbolag med kliniska studier.

Tracsis är en teknikleverantör som erbjuder både hård- och mjukvarulösningar men även konsulttjänster mot transportsektorn i främst England. Bolaget är särskilt starkt mot tågoperatörer och har tagit fram mjukvarubaserade lösningar för allt ifrån drift och trafikplanering till säkerhet, och har också lösningar för en förbättrad kundupplevelse för passagerarna såsom biljettsystem och automatiska återbetalningar vid långa förseningar.

Small and Microcap har backat 7,4 procent hittills i år , och jämförelseindex har stigit med 5,3 procent under samma period. 

LÄS MER I SMALL AND MICROCAPS MÅNADSRAPPORT

US Small and Microcap

De bästa bidragsgivarna i vår amerikanska småbolagsfond US Small and Microcap i september var Chemed, Kinsale och Kadant.

Chemed är marknadsledare i USA inom hospis (Vitas) och rörmokeritjänster (RotoRooter). Bolaget har en lång verksamhetshistorik och har visat att de kan leverera vård av god kvalitet till en relativt låg kostnad. RotoRooter har historiskt haft en bra och stabil tillväxt på en stor och fragmenterad marknad, något förvaltarna tror kommer fortsätta framöver.

Specialförsäkringsbolaget Kinsale fortsätter att utvecklas väl även denna månad och är en av fondens bästa bidragsgivare i år och sedan fonden startades. Bolaget erbjuder sak- och olycksfallsförsäkring till mindre kunder. Bolagets konkurrensfördel består av att använda en egenutvecklad teknik för att förbättra alla delar av kedjan inom kommersiella försäkringar, vilket har resulterat i både högre servicenivåer och lägre kostnader än branschsnittet.

Kadant är en marknadsledande leverantör av utrustning och reservdelar till pappers- och processindustrin. Efterfrågan på bolagets produkter gynnas bland annat av ökad e-handel och ökad efterfrågan på hållbara material.

Hittills i år har US Small and Microcap ökat med 17,6 procent. Jämförelseindex har under samma period stigit med 8,1 procent. 

LÄS MER I US SMALL AND MICROCAPS MÅNADSRAPPORT