Hoppa till innehållet

05 maj 2023

Läs Globalfondens Svanenrapport!

Svanenmärkta Didner & Gerge Global med förvaltarna Henrik Andersson och Lars Johansson i spetsen, har släppt sin senaste Svanenrapport.

Rapporten är laddad med spännande läsning för den fondintresserade, bland annat om förvaltarnas syn på hållbarhet, hur Didner & Gerge Gerge arbetar med att analysera, välja in och välja bort bolag, och hur vi som aktiva ägare har påverkat företag under året.

LÄS RAPPORTEN HÄR!

Mer ur innehållet

Morgonraiden mot ESG - sid 3

Samarbeten under året - sid 8

Vi har påverkat - sid 17

Hållbarhetsåret i bilder - sid 43

En Svanenmärkt fond ska arbeta med ett positivt urval av företag, vilket bland annat innebär att:

  • fonden ska göra en hållbarhetsanalys av tänkbara placeringar och prioritera de bolag som visar ett gediget hållbarhetsarbete.
  • fonden ska presentera vilka aktier och obligationer som väljs in i fonden och årligen rapportera fondens hållbarhetsarbete.
  • Svanen uppmuntrar fonden till aktivt ägande samt påverkansarbete gentemot företagen i portföljen.

En Svanenemärkt fond ska utesluta:

  • vissa branscher och företag som är särskilt problematiska.
  • företag som utvinner, förädlar eller producerar energi från kol (för elproduktion), olja, gas och uran (max 5 procent av företagets omsättning).
  • företag som producerar eller säljer kontroversiella vapen.
  • företag som säljer konventionella vapen (max 5 procent av företagets omsättning).
  • företag som producerar eller säljer tobak (max 5 procent av företagets omsättning).
  • företag som inte följer internationella normer och konventioner på områden som arbetsrätt: ILO, mänskliga rättigheter, grov korruption och grova miljöbrott.

Se också: Globalfonden godkänd för andra generationens Svanenkriterier 

Vill du se filmer med fondens förvaltare? Besök vår Youtube-kanal.