Hoppa till innehållet

05 maj 2023

Läs Globalfondens Svanenrapport!

Svanenmärkta Didner & Gerge Global med förvaltarna Henrik Andersson och Lars Johansson i spetsen, har släppt sin senaste Svanenrapport.

Rapporten är laddad med spännande läsning för den fondintresserade, bland annat om förvaltarnas syn på hållbarhet, hur Didner & Gerge Gerge arbetar med att analysera, välja in och välja bort bolag, och hur vi som aktiva ägare har påverkat företag under året.

LÄS RAPPORTEN HÄR!

Mer ur innehållet: Morgonraiden mot ESG - sid 3 Samarbeten under året - sid 8 Vi har påverkat - sid 17 Hållbarhetsåret i bilder - sid 43 En Svanenmärkt fond ska arbeta med ett positivt urval av företag, vilket bland annat innebär att:

  • fonden ska göra en hållbarhetsanalys av tänkbara placeringar och prioritera de bolag som visar ett gediget hållbarhetsarbete.
  • fonden ska presentera vilka aktier och obligationer som väljs in i fonden och årligen rapportera fondens hållbarhetsarbete.
  • Svanen uppmuntrar fonden till aktivt ägande samt påverkansarbete gentemot företagen i portföljen.

En Svanenemärkt fond ska utesluta:

  • vissa branscher och företag som är särskilt problematiska.
  • företag som utvinner, förädlar eller producerar energi från kol (för elproduktion), olja, gas och uran (max 5 procent av företagets omsättning).
  • företag som producerar eller säljer kontroversiella vapen.
  • företag som säljer konventionella vapen (max 5 procent av företagets omsättning).
  • företag som producerar eller säljer tobak (max 5 procent av företagets omsättning).
  • företag som inte följer internationella normer och konventioner på områden som arbetsrätt: ILO, mänskliga rättigheter, grov korruption och grova miljöbrott.

Se också: Globalfonden godkänd för andra generationens Svanenkriterier 

Vill du se filmer med fondens förvaltare. Besök vår Youtube-kanal.