Hoppa till innehållet

20 aug 2022

"Evighetsperspektiv" vägleder Globalfonden

"Evighetsperspektiv" vägleder Globalfonden. Ett av världens största specialförsäkringsbolag, en dold diamant inom kvinnohälsa och världens mest hållbara företag. Globalfondens förvaltare berättar om tre bolag som marknaden ännu inte har upptäckt fullt ut.

Den här artikeln publicerades ursprungligen den 20 augusti 2021.

Didner & Gerge Global har under många år haft en grundläggande devis med samtliga investeringar: affärsmodellen ska vara långsiktigt hållbar och med hög sannolikhet starkare om tio-tjugo år. Ett "evighetsperspektiv" vägleder Globalfonden.

Långsiktigt ägande

"Evighetsperspektiv" vägleder Globalfonden. Fondens förvaltare talar ofta om att de för att ta in ett bolag i portföljen ska kunna tänka sig att äga det för evigt, även i en framtid då kraven på företag med stor sannolikhet kommer att vara betydligt hårdare och bolag kommer att behöva en stark social licens för sin verksamhet.  

– Att vi tar detta på stort allvar och inte gör det för syns skull syns bland annat i att fonden, som en av de första globalfonderna, Svanen-märktes 2018, och att våra innehav släpper ut 95 procent mindre koldioxid än Globalindex. Sedan är det lättare sagt än gjort att vara långsiktig och uthållig, säger Henrik Andersson, som förvaltar Globalfonden tillsammans med Lars Johansson.

– Detta prövas som mest i tider när avkastningen i fonden inte når upp till våra egna och andras krav. Då måste man ha en hundraprocentig tro på det man gör, att grundfundamenten bakom förvaltningsfilosofin är sunda och bolagsurvalen genomtänkta. Det upplever vi att Didner & Gerge Global verkligen står för, dels genom en genomarbetad och beprövad process, och dels då vi har en stark personlig övertygelse om de företag som har skapat sig en genuin social licens att verka inom! Sann långsiktighet är inte bara ett ”beslut” eller en ”disciplin”; det är ett sätt att vara.

Framtidens bolag

Några exempel på sådana bolag som Globalförvaltarna menar kommer att ha en given plats i framtiden – som än så länge är lite förbisedda och som dessutom verkar inom områden som är kopplade till starka underliggande globala trender – är tre bolag:

  1. Försäkringsbolaget Markel som har specialiserat sig på att värdera risker inom nischområden som de stora försäkringsbolagen inte täcker. Till dessa nischer hör exempelvis yachter, motorcyklar, oljeriggar. Bolaget har varit ett av betydande innehav sedan Didner & Gerge Global startades i september 2011.  

– Markel är för oss urtypen av ett bolag man ”blir rik långsamt” på. Givet att enstaka år kan innebära bakslag på grund av naturkatastrofer eller orealiserade förluster i investeringsportföljen, anser vi att Markel har alla möjligheter att växa värdet med 15 procent årligen under lång framtid genom sina tre verksamheter försäkringsrörelsen, investeringsverksamheten och den helägda service- och industriverksamheten inom Markel Ventures. 

2. Medicinteknikbolaget Hologic, som är marknadsledande inom kvinnohälsa. Hologic utvecklar, tillverkar och är leverantör av högkvalitativa diagnostikprodukter, medicinska avbildningssystem och kirurgiprodukter. Deras kärnverksamhet är diagnostik, brösthälsa, gynekologisk kirurgi och skeletthälsa, med innovativa lösningar som screening för livmoderhalscancer och mammografi för upptäckt av bröstcancer.  

Hologics drivkraft att vara världens främsta bolag för att förbättra kvinnors hälsa lyser igenom i såväl ledningens kommunikation som anställdas långvarighet, arbetsflit och dedikation kring nya innovativa produkter. Under senare tid har deras framgångar inom diagnostik av väckt uppmärksamhet, där man har en bred portfölj av diagnostiska lösningar för infektionssjukdomar och screening för luftvägssjukdomar, däribland SARS-CoV-2-viruset. Vi skulle vilja kalla Hologic en ”dold diamant”, säger Lars Johansson.

3. Den 187 år gamla elektronikkoncernen Schneider Electric som har ett starkt fokus på energieffektivisering och som utsetts till världens mest hållbara bolag av affärsmagasinet Corporate Knights.* Bolaget skapar digitala energi- och automationslösningar för ökad effektivitet och hållbarhet, och har haft en tydlig handlingsplan med ett beslutsstöd inom ramen för ”Schneider Sustainability Impact” under närmare 15 år. Handlingsplanen bygger på en hållbarhetsvision för 2050 med tydliga delresultat som uppdateras vart tredje år.

–  Schneider Electric är perfekt positionerat som exekverare av två stora trender: Mer förnyelsebar energi (som kräver elektrifiering) samt ökad digitalisering och Internet of Things (som möjliggör energibesparing för kunder). De bör även vara en tydlig vinnare i trenden det närmaste decenniet mot mer energieffektiva byggnader. 70 procent av försäljningen är inom "Green Products" och deras EcoStruxure platform (energy management software/system). Denna styrka ser vi också konkret i bolagets prissättningsinflytande där de har kunnat lyfta priserna med 2x inflationen under den senaste tioårsperioden.

*Top company profile: Schneider Electric leads decarbonizing megatrend (till Corporate Knights webbplats)