Hoppa till innehållet

19 okt 2022

”Energikrisen fortsätter – se till att investera i hållbara affärsmodeller”

Energikrisen gör det än viktigare att investera i bolag som bidrar till lösningar på några av samtidens mest kännbara utmaningar, skriver globalförvaltarna Henrik Andersson och Lars Johansson.

Inom design har 1970-talets färgpalett och inredningsdetaljer som lurviga mattor, furu och naturinspirerade lampor på nytt fått fäste. Tillsammans med modebranschens blomstrande förälskelse i utsvängda jeans, virkade plagg och discoinspirerade kreationer finns det ytterligare en 70-talstrend som gjort comeback i år: En global energikris. Precis när världen verkade ha kommit till en kollektiv förståelse att den behövde minska sitt beroende av fossila bränslen, är de plötsligt hetare än någonsin. Med begränsat utbud och hög efterfrågan som har inneburit stora inflationistiska effekter på både drivmedel, produkter och uppvärmning.

Stigande inflation

Detta ämne skapar rubriker runt om i världen. Och i vardagen. Att prata om senaste elfakturan, ha stenkoll på priset vid bensinpumpen och tala om sin senaste energisparande investering har blivit stående inslag i den dagliga konversationen. Ringeffekter som produktionsstopp vid fabriker och stigande priser på dagligvaror, bilar, hyra och andra varor och tjänster har också visat sig. Krisen har manifesterat sig på en mängd olika sätt över hela norra halvklotet. För första gången på åratal talas om planerade strömavbrott i vissa regioner i Sverige under de kallare månaderna. Allt för att klara energiförsörjningen. Det finns bedömare som menar att energikrisen kommer att leda till stagflation – det värsta scenariot där den ekonomiska tillväxten stagnerar samtidigt som inflationen och arbetslösheten stiger.

Extremväder och ökad efterfrågan

Varför händer det här? Just nu? Det finns egentligen inte en enskild anledning. Snarare är det ett antal faktorer och störningar som inträffat samtidigt på olika marknader, med ett gemensamt resultat – stigande energipriser. Extremt väder är en orsak. En lång och hård vinter följt av en ovanligt varm sommar drev upp efterfrågan på energi och tömde förråd över hela linjen. Utbudet minskade samtidigt på grund av orkaner, stängningen av kolgruvor och avvecklingen av kärnkraftverk. Detta förvärrades av en ökning i efterfrågan på kol och gas när nedstängningarna på grund av covid-19 upphörde och ekonomierna öppnades, vilket skapade en chock för leveranskedjorna. Detta ledde till att utbud och efterfrågan på både traditionella energikällor och mer förnyelsebara energikällor inte varit i jämnvikt. Lägg till att Ryssland i och med sin invasion av Ukraina hamnat i ett läge som en icke-önskad leverantör av gas och olja för många länder. Med det norra halvklotet på väg mot vintermånaderna förväntas energikrisen fortsätta under åtminstone ytterligare en säsong.

Prioriterar miljö- och energiteknik

Lösningarna? Ingen enskild lösning kan här och nu lösa denna energikris. Förmodligen inte heller på medellång sikt. Men ett antal lösningar kan kollektivt mildra effekterna. Om inte annat visar krisen vikten av att korrekt hantera utvecklingen av vårt energisystem så det blir mer beroende av förnybar energi. Ett område där innovationskraften verkligen lyser i styrka är miljö- & energiteknik. Det är också ett område där kunders villighet att betala är stor. Här finns en intressant kombination av etablerade bolag som hittar nya tillväxtkurvor med högre lönsamhet och företag som ännu tydligare differentierar sig genom miljöeffektivare erbjudande. Samt även relativt nya bolag vars själva grundande uppstod genom en miljömässigt fördelaktigare produkt.

Sol, vind och vatten

Tre investeringar i Didner & Gerge Global kan kopplas till Ted Gärdestads vackra låt “Sol, vind och vatten” – tre element som är centrala för förnyelsebara energikällor. Solenergi växer snabbt som den föredragna källan för energigenerering i många geografier. Amerikanska Shoals Technologies tillhandahåller lösningar för elektrisk balansering av system (EBOS) för solenergiprojekt. EBOS inkluderar alla komponenter som behövs för att flytta den producerade elen från en panel till en växelriktare och slutligen till nätet. Dessa komponenter är kritiska och innebär stora och kostsamma konsekvenser vid fel. Genom att designa dessa komponenter som plug-and-play, förbättras tillförlitligheten och minskar kostnad för installation radikalt, vilket i sig gör solkraft till en ekonomiskt mer attraktiv förnyelsebar energikälla. Ett annat bolag är danska Vestas Wind Systems, världens ledande leverantör av vindkraftsystem (turbiner, blad, installation och service). Vestas har en tydlig vision och ambition för vad de vill åstadkomma över tid. Vår syn är att vindkraft fortsätter transformeras från en outvecklad och turbulent industri drivet av subsidier, till en mer mogen tillväxtbransch som leds av ett fåtal företag, och med en sund eftermarknadsaffär. Kanadensiska Brookfield Renewable är i våra ögon världens ledande privata ägare och operatör av förnyelsebara energitillgångar. Drygt 50 procent av intäkterna kommer från vattenkraft, med tillgångar i framförallt Nordamerika, Brasilien och Colombia. Resterande del av verksamheten är vind- och solkraftsbaserad generering, samt naturgaslagring.

Effektiva lösningar

Betydelsen av att minska utsläppen i världen här och nu kan inte överskattas. Och det bästa sättet att få ned koldioxidutsläppen är att förbättra energieffektiviteten i existerande verksamheter. Detta är amerikanska Amerescos expertisområde, vilket gör att deras framtidsutsikter ser mycket lovande ut. Även franska Schneider Electric tillhandahåller digitala energi- och automationslösningar för ökad effektivitet och hållbarhet. Schneider är perfekt positionerat som möjliggörare av två stora trender: Mer förnyelsebar energi (som kräver elektrifiering) och ökad digitalisering och IOT (som möjliggör energibesparing åt kunder). De bör även vara en tydlig vinnare i trenden mot mer energieffektiva byggnader närmaste decenniet. Likaså nederländska Aalberts, vars lösningar bland annat bidrar till miljövänliga byggnader, hållbara transportmedel och en effektivare halvledarindustri.

Av Henrik Andersson och Lars Johansson, förvaltare Didner & Gerge Global  

Krönikan har tidigare publicerats i tidningen Affärsvärlden