Hoppa till innehållet

25 feb 2022

Didner & Gerge stödjer nu CDP’s viktiga arbete

Nyligen undertecknade Didner & Gerge Fonder CDP (Carbon Disclosure Project) vilket är världens största undersökning av stora företags ambitioner vad det gäller klimatförändring och miljöskydd.

Den här artikeln publicerades ursprungligen den 25 februari 2020.

Didner & Gerge har nyligen undertecknat CDP (Carbon Disclosure Project). CDP är världens största undersökning av stora företags ambitioner vad det gäller klimatförändring och miljöskydd. Tusentals organisationer i ungefär 60 länder runtom i världen mäter och redovisar sina utsläpp av växthusgaser och sina klimatstrategier genom CDP. CPD agerar på uppdrag av mer än 700 institutionella investerare och ett 50-tal inköpsorganisationer kopplade till globala koncerner. Som fondbolag är vi beroende av våra portföljbolags rapportering. Genom CDP får vi möjligheten, tillsammans med andra investerare, att påverka bolagen till utökad och förbättrad rapportering, vilket gör att vi i vår roll som aktiva ägare kan ta kloka investeringsbeslut.