Hoppa till innehållet

20 feb 2022

Didner & Gerge Global är Svanenmärkt

Vi är mycket stolta över att Globalfonden har erhållit sin licens och nu får bära Svanenmärket.

Den här artikeln publicerades ursprungligen den 20 februari 2018. 

En Svanenmärkt fond måste helt avstå från investeringar i vissa branscher och företag och fonden ska också göra en ordentlig hållbarhetsanalys av tänkbara placeringar och prioritera de bättre företagen.

Läs gärna mer på: www.svanen.se/spararen.

- Vi arbetar alltid med en hård sållning av de bolag vi väljer att investera i och vi ser en tydlig avkastningsmöjlighet i att inkludera hållbarhet i bolagsanalysen. För oss är god hållbarhet en självklar del i en god företagskultur, säger Helena Hillström, VD på Didner & Gerge Fonder.  

_________________________________________________________________________

Didner & Gerge Global - hållbara affärsmodeller

För oss sitter inte hållbarhet i ett ord. Det är mycket viktigare än så. Att förvalta kapital är nämligen ett förtroendeuppdrag.

Didner & Gerge Global investerar i ett fåtal utvalda företag världen över. Vi lägger ned avsevärd tid på att utröna huruvida dessa verksamheter drivs av personer med hög integritet och med ett övergripande syfte som är högre än nästa kvartalsvinst. För oss handlar det inte om antingen syfte eller vinst – utan bägge två i en symbios som skapar möjlighet till framgång över en längre tid. Som långsiktig investerare är det ju precis det vi söker – affärsmodeller som behåller sin relevans längre än nästa konjunkturcykel – så att vi kan vara ägare under lång tid. Samtliga investeringar i Globalfonden är utvalda med samma principer och värderingar kring vad hållbara affärsmodeller innebär. Därför behöver vi inte kalla Globalfonden för ’etisk’ eller ’hållbar’ – några andra alternativ existerar inte. Vi känner alltid en stor stolthet i att prata kring våra ’dotterbolag’ som vi kallar dem. Lika stor stolthet känner vi att detta arbete nu resulterat i att Didner & Gerge Global fått en Svanenmärkning som ett bevis på vårt fokus. Förutom övertygelse och ett sätt att utvärdera vad som är bra och mindre bra affärsmodeller, kräver en Svanencertifiering även övervakning, tydliga processer och konkreta definitioner. Vår kunskap kring detta kommer därmed utvecklas än mer och vi är fantastiskt glada över denna välkända symbol för miljö- och hållbarhetsfrågor. Läs gärna mer kring hur Globalfonden resonerar på vår hemsida eller kontakta oss för fler exempel på hur fondens företag gör det möjligt för oss att vara en långsiktig ägare i verkligt hållbara affärsmodeller.

Henrik Andersson och Lars Johansson

Förvaltare Didner & Gerge Global

Utskriftvänlig version