Vi använder kakor (”cookies”) för att förbättra din användarupplevelse och för att ge dig som besökare tillgång till viss funktionalitet. Samtycker du till att vi placerar en cookie i din webbläsare och behandlar dina personuppgifter i form av IP-adress i syfte att löpande förbättra vår webbplats? Om du inte samtycker kan du fortsätta att använda webbplatsen som vanligt. Läs mer om hur vi använder cookies här.

Riskinformation: Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. De pengar som placeras i fonderna kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet. Fondernas faktablad och informationsbroschyr finns här.

Nu kan du ta del av Didner & Gerges halvårsrapport och bland annat läsa förvaltarnas berättelser om de viktigaste händelserna i fonderna hittills i år.

I rapporten kan du också följa fondernas hållbarhetsarbete och läsa vår VD Helena Hillströms krönika. Dessutom beskriver fondbolagets grundare Henrik Didner och Adam Gerge vad som har påverkat börsutvecklingen under första halvåret, och hur möjligheterna ser ut när de blickar framåt.

Didner & Gerges grundare Henrik Didner och Adam Gerge
Didner & Gerges grundare Henrik Didner och Adam Gerge

Läs halvårsrapporten 2022

Det finns en hel del att oroa sig för i världsekonomin, men:

”Den lite optimistiskt lagde ser framför sig ordentliga prisnedgångar på olja och andra råvaror om en konjunkturoro sprider sig. Det skulle i sin tur minska inflationstrycket och därmed ränteuppgången. På den positiva sidan kan även möjligheter till stora investeringar i Europa och USA i känsliga industrier som halvledare komma att ske, för att minska beroende av leveranser från Ostasien. Bara den amerikanska halvledartillverkaren Intel planerar att investera uppåt 300 miljarder SEK i ett antal nya fabriker i Europa de kommande 5 – 7 åren. Det skulle ge förutsättningar för en god konjunkturutveckling de närmaste åren”, skriver de i rapporten.

Henrik och Adam förordar dock en försiktig hållning:

”Den mer försiktigt lagde kan se de nuvarande problemen med stigande inflation och ökad konfliktnivå i världen som mer varaktiga. Industriaktier som idag med historiska mått är ganska rimligt värderade kan naturligtvis i ett ytterligare försvagat börsklimat sjunka betydligt mer. Som vanligt är nog en sansad hållning någonstans i mitten en klok inställning.”, skriver de.

Läs halvårsrapporten 2022