Den här sidan använder sig av cookies för en bättre användarupplevelse. Läs mer om hur vi hanterar personuppgifter här.

Bakgrund till att Didner & Gerge Global är Svanenmärkt

Didner & Gerge Global är Svanenmärkt sedan februari 2018

Vi arbetar alltid med en hård sållning av de bolag vi väljer att investera i och vi ser en tydlig avkastningsmöjlighet i att inkludera hållbarhet i bolagsanalysen. För oss är god hållbarhet en självklar del i en god företagskultur’ sa Helena Hillström, VD på Didner & Gerge Fonder i samband med att globalfonden blev Svanenmärkt.

Nedan intervjuas en av våra två förvaltare av Didner & Gerge Global om bakgrunden till intresset för Svanenmärkning av fonden.

En Svanenmärkt fond måste helt avstå från investeringar i vissa branscher och företag och fonden ska också göra en ordentlig hållbarhetsanalys av tänkbara placeringar och prioritera de bättre företagen.

Läs mer om kraven för att bli Svanenmärkt som fond:
https://www.svanen.se/fonder/att-ansoka-om-svanenlicens-for-fonder/

Över 90 miljarder SEK förvaltas nu i 26 olika Svanenmärkta fonder. Men hur tänker en fondförvaltare som ska sköta om fonden enligt Svanens kriterier? Se intervjun med Henrik Andersson, förvaltare av Didner & Gerges Globalfond.

Läs mer om Svanenmärkta fonder:

https://www.svanen.se/fonder/