Hoppa till innehållet
Åsa Eklund

Åsa Eklund

Åsa ansvarar för regelefterlevnad och för hållbarhetspolicyn och den årliga hållbarhetsrapporten. Hon ser även till att vi efterlever det vi lovat våra kunder i hållbarhetspolicyn, där till exempel screening av alla innehav och uppföljning av fondernas hållbarhetsrisker ingår.

Utbildning

Fil. mag. med Företagsekonomi som huvudinriktning, Uppsala universitet, SwedSec licencieringsprov

Erfarenhet

Didner & Gerge sedan 2001