Hoppa till innehållet

23 feb 2024

VD-krönika: Trettio år med bolag i fokus

Vår VD Helena Hillström reflekterar över de 30 år som vi har funnits som fondbolag och blickar framåt mot kommande 30 år.

Jag skriver det här VD-ordet i början av 2024, fondbolagets 30:e verksamhetsår. Den 21 oktober 1994 startade Henrik Didner och Adam Gerge fonden Didner & Gerge Aktiefond. Den visade sig bli väldigt framgångsrik. 1994 hade storbankerna över 80 procent av det förvaltade fondkapitalet. Didner & Gerge Fonder var en uppstickare och dessutom med säte i Uppsala. Den goda avkastningen och en stor medial uppmärksamhet gjorde att vi fick många andelsägare. En stor del av er är fortfarande kvar, andra har tillkommit på vägen. Till er alla vill vi rikta ett stort TACK!

Några milstolpar utöver starten av Aktiefonden hösten 1994 är det första valet till premiepensionen år 2000. En god avkastning gjorde att vi kom högt upp i kategorin Sverigefonder i katalogen och många valde oss. Det är vi mycket tacksamma för. Först år 2008 startade vi vår andra fond, Didner & Gerge Småbolag, vilket var ett stort steg för oss att ta, då vi fram till dess endast förvaltat en fond. I dag förvaltar vi sex fonder, varav den senaste är vår hållbara, Svanenmärkta, Didner & Gerge Resilient World Small Cap som startade den 30 november 2023. 

Från 1994 till 2024 har världen genomgått en stor förändring. Politiskt och kulturellt hände mycket 1994. Sydafrikas övergång till demokrati under Nelson Mandelas ledarskap markerade en ny era. Kurt Cobain dog, och på bioduken kunde vi bland annat se ”Forrest Gump” och ”Schindler’s List.” Tv-serien ”Friends” gjorde entré och skulle komma att prägla det kommande decenniet. 1994 såg vi internet börja ta form och Jeff Bezos grunda Amazon. Samma år tog Sverige VM-brons i fotboll, och Thomas Ravelli utförde sin minnesvärda segerdans. Rekordvärme och solsken präglade sommaren. 

Hoppar vi fram 30 år, kan världen te sig närmast oigenkännlig jämfört med 1994. Musikindustrin har genomgått en revolution med streamingtjänster och AI-genererad musik. Teknologi har utvecklats till en viktig 
del av våra liv, med smarta hem, ”Internet of Things” och 5G. Sociala medier har revolutionerat vår vardag. Vi har blivit medvetna om globala utmaningar som klimatförändringar, pandemi och krig i Europa.

För oss som fondbolag har det givetvis också hänt mycket på 30 år. Vi har idag att hantera en konstant växande regelbörda samt en tydligt ökad konkurrens. Passiv förvaltning har gjort stora landvinningar och
kapital har flyttats från aktiva fonder till indexfonder. Transparensen gentemot er andelsägare har blivit mycket bättre och begreppet hållbarhet har slagit igenom med full kraft. Skillnaden mot för 30 år sedan är stor. Vi har haft förmånen att kunna utvecklas och växa med allt detta och det ämnar vi fortsätta att göra.

Vi har gått ifrån att vara två personer som förvaltade en fond till att vi idag är ett bolag med 30 anställda och har sex fonder under förvaltning. Vi är under konstant förändring och utveckling. Den här perioden är inget undantag. Vi är just nu inne i en process där vi förändrar och förstärker förvaltarteamet. Vi delar in vår förvaltarorganisation i två områden: globala aktier och nordiska aktier. 

I team Global ingår vår breda globalfond, vår spetsiga småbolagsfond Small and Microcap, den amerikanska småbolagsfonden US Small and Microcap och vårt senaste tillskott, hållbarhetsfonden Resilient World Small Cap. I team Norden finns vår äldsta fond Aktiefonden och den nordiska Småbolagsfonden. Precis som  tidigare kommer vår hållbarhetsanalytiker Anna Eriksson att vara en resurs för båda teamen.

Vi har många förvaltare med lång erfarenhet och brett intresse av förvaltning sett till geografi, bolagsstorlek och sektorer. Genom den nya strukturen kommer förvaltarna på ett tydligare sätt kunna samarbeta över fondgränserna och på ett mer naturligt och effektivt sätt ta del av varandras kompetenser och idégenerering.

Vi är övertygade om att detta kommer att gynna er andelsägare och skapa en ännu bättre grund för långsiktigt god avkastning. Varmt välkommen att följa med på de nästa 30 åren. Vi kommer som alltid att arbeta i er andelsägares bästa intresse och fortsätta med vår tydligt aktiva och uthålliga förvaltning.

 

Helena Hillström

Verkställande direktör, Didner & Gerge Fonder