Hoppa till innehållet

05 feb 2024

Innehaven i Resilient World Small Cap publicerade

Innehaven i vår nya artikel 9-fond finns nu publicerade. Läs om några av fondens spännande innehav och ta del av hela listan.

Se fondens alla innehav här

Volution

Volution är ett ledande brittiskt bolag inom energismarta ventilationsprodukter för att skapa renare inomhusluft, något som främjar människors hälsa och välbefinnande. Deras produkter hjälper även till att minska energianvändningen och därmed koldioxidutsläppen i hus. Bolagets tillväxt gynnas av ökade regleringar med krav att skapa renare inomhus samt behov av mer energieffektiva hus. Förutom att växa organiskt har de fortsatta möjligheter att göra kompletterande förvärv. Volution är välskött med god lönsamhet och starka kassaflöden. Bolagets VD har arbetat länge på bolaget och de har en väldiversifierad styrelse med över 40 procent kvinnor. 

UFP Technologies

UFP Technologies är en ledande tillverkare av utrustningsskydd och förvaringslösningar främst till hälsovårdssektorn. Efterfrågan på bolagets produkter gynnas bland annat av en åldrande befolkning samt en ökad användning av robotkirurgi. UFP Technologies kärnkompetens är deras tillverkningsteknologi samt exklusivitet till vissa material. Bolaget har långa kontrakt med sina kunder. UFP Technologies grundades 1963 och leds idag av Jeffrey Bailly, som är son till en av grundarna. Bolaget är välskött med en stark marknadsposition och starka kassaflöden.

Core and Main

Core and Main är en marknadsledande distributör i USA av produkter främst för vattenhantering. Bolagets tillväxt drivs av en åldrad och eftersatt vatteninfrastruktur som kräver investeringar. Den åldrade infrastrukturen gör att det sker många vattenläckor som innebär hälsorisker samt stora kostnader för samhället. Core and Main har tillsammans med sin närmaste konkurrent drygt en tredjedel av marknaden som därutöver är mycket fragmenterad så förutom att växa organiskt har bolaget också stora möjligheter att fortsätta att konsolidera marknaden via förvärv. Marginalexpansion är drivet av en ökad andel private label-produkter samt en mer effektiv prissättning. Bolaget är välskött med erfaren ledning och starka kassaflöden.


Se fondens alla innehav här