Hoppa till innehållet

14 mars 2023

Ingen direktexponering mot krisande amerikanska banker

Didner & Gerges fonder är inte investerade i någon av de amerikanska banker som just nu är omtalade i media i samband med den pågående bankkrisen i USA.

Enligt den information vi har i skrivande stund, har ingen av fondernas innehav heller någon indirekt exponering mot dessa.

En effekt av kollapsen i Silicon Valley Bank med flera banker är att många investerare gripits av oro för en bredare påverkan, och nu reducerar riskerna i sina portföljer. Detta gör de genom att minska andelen aktier och istället öka andelen statsobligationer, vilka ses som säkrare placeringar.

Som en följd faller många aktiemarknader. Samtidigt faller räntorna som en effekt av att efterfrågan på obligationer ökar.

Didner & Gerges förvaltare ser generellt rörelser på marknaderna av detta slag som ett tillfälle att köpa in sig i bolag som de bedömer har fallit oförtjänt mycket under turbulensen.

Vill du veta mer om hur våra fonder investerar och om deras filosofi? 

Läs också: En ny era för investeringar - krönika av våra Globalförvaltare