Hoppa till innehållet

07 juli 2023

Fondrapporter för första halvåret och juni 2023

Årets första halvår 2023 innehöll både rivstart, finanskris, AI-hype och rekordsvag svensk krona. Läs mer i fondrapporterna.

I juni kom strama besked från centralbankerna om ytterligare höjda räntor framöver. Allt för att dämpa den envist höga inflationen. Kursuppgångarna på världens börser kan i många fall mätas i tvåsiffriga ökningar, men variationen är stor.  Läs mer i de senaste fondrapporterna!

AKTIEFONDEN

Vid halvårsskiftet var Aktiefondens tre största innehav Hexagon, Alfa Laval och Atlas Copco. Två av dessa, Hexagon och Atlas Copco, har varit de bästa bidragsgivarna till avkastningen under halvåret. Även bostadsplattformen Hemnet gav goda bidrag under perioden, medan Viaplay, Embracer och Getinge drog ner. Hexagon har goda förutsättningar att fortsätta leverera en god tillväxt de kommande åren och även förbättra vinstmarginalen. Koncernen har en stark teknikporrtölj inom bland annat mätteknik, kvalitetskontroll och designmjukvara. Hexagons sensorer, mjukvara och autonoma teknologi hjälper kunder att optimera sina verksamheter vilket skapar produktivitetsvinster och högre produktkvalitet Alfa Laval är världsledande inom värmeöverföring, separering och flödeshantering. Koncernens teknologier används bland annat för att rena, förädla och återanvända material och naturresurser. De bidrar till bättre energieffektivitet och värmeåtervinning, effektivare vattenrening och mindre utsläpp.  Alfa Laval investerar nu för att öka produktionskapacitet av värmeväxlare där koncernen ser ökande efterfrågan drivet av den globala energiomställningen. Genom produktutveckling, förvärv, kostnadskontroll, en stark kultur och en stor andel serviceförsäljning har Atlas Copco lyckats leverera en god resultatutveckling under de flesta marknadsförutsättningar. Bolaget är ledande inom energieffektiva kompressorer, där koncernen sett en ökande efterfrågan drivet av energiomställning och behovet att minska energiförbrukning. De senaste åren har bolaget expanderat affärsområdet Vakuumteknik, där man levererar produktionsutrustning till halvledarindustrin. Detta har varit en snabbt växande marknad för utrustningsleverantörer, där Atlas Copco fortsatt förefaller vara väl positionerade inför framtiden. Under första halvåret ökade fonden med 6,3 procent medan jämförelseindex var upp 11,3 procent. I juni minskade Aktiefonden 2,3 procent.

Läs förvaltarnas berättelse i senaste fondrapporten: Månadsrapport - Didner & Gerge Aktiefond - juni 2023

SMÅBOLAG

Större händelser i portföljen under årets första halvår var bland annat två bud på finska Rovio, där japanska Sega ser ut att bli bolagets nya ägare, samt Biotages förvärv av Astrea Bioseparations, vilket ger bolaget goda förutsättningar att etablera sig på den snabbväxande marknaden för biologiska läkemedel. Förvaltarna tog in flera nya bolag i portföljen under halvåret, bland annat det svenska medicinteknikbolaget Bonesupport. Det senaste förvärvet är danska NKT, specialiserat på att tillverka och installera kraftkabellösningar för hållbar överföring av energi. I juni gynnades fonden av kursutvecklingen i EPRO, Lagercrantz och Bufab, medan Getinge, Lindab och Crayon drog ner. Under det första halvåret ökade Småbolagsfonden med 7,4 och slog sitt jämförelseindex som steg med 4,5 procent. I juni var fonden ner 0,5 procent.

Läs förvaltarnas berättelse i senaste fondrapporten: Månadsrapport - Didner & Gerge Småbolag - juni 2023

GLOBAL

Under det första halvåret tog Globalfonden in ett nytt innehav, den japanska tillverkaren och distributören av industriella komponenter, MisumiGroup. Bolaget grundades som ett klassiskt katalogföretag men har över tid framgångsrikt tagit klivet till den elektroniska tidsåldern. Läs också: Globalfondens Svanenrapport Juni månads främsta bidragsgivare till Globalfondens  avkastning var Fiserv, Stantec, B3, Zebra Technologies samt Brookfield Corporation. De kluster som bidrog mest till avkastningen var Kapitalallokerare samt Digitala produkter & tjänster. Samtliga kluster bidrog positivt. Globalförvaltarens spännande japanska bolag (till Dagens Industri) I den andra änden finner vi Misumi Group, Nexon, Brookfield Renewable, Certara samt Eurofins Scientific. Under första halvåret var Global ner 2,8 procent men slog ändå sitt jämförelseindex som backade med 6,1 procent. I juni steg Global 3,3 procent.

Läs förvaltarnas berättelse i senaste fondrapporten: Månadsrapport - Didner & Gerge Global - juni 2023

SMALL AND MICROCAP

De tre innehav som bidrog mest positivt till avkastningen under månaden var tre brittiska bolag: Games Workshop, Victoria Plc, och discoverIE. I andra änden finner vi den färöiska laxproducenten Bakkafrost, det franska industrikonglomeratet Chargeurs och tyska Basler, som är ledande inom högkvalitativa industriella kameror. Figurspelstillverkaren Games Workshop släppte den 10:e utgåvan av Warhammer 40k i juni. De första indikationerna är att den nya upplagan tagits emot väl. Industrigruppen discoverIE designar och producerar komponenter för elektroniska applikationer. Bolaget rapporterade i början av juni sitt slutgiltiga resultat för räkenskapsåret 2022/23. Utfallet var delvis känt sedan tidigare, men ledningen pekade även på att det nya året börjat starkt Small and Microcap ökade med 2, 0 procent under årets första halvår, medan jämförelseindex var upp 11 procent. I juni steg fonden 0,8 procent.

Läs förvaltarnas berättelse i senaste fondrapporten: Månadsrapport - Didner & Gerge Small & Microcap - juni 2023

US SMALL AND MICROCAP

De bästa bidragsgivarna till US Small and Microcaps positiva avkastning i juni var bland andra UFP Technologies, Nvent Electric och MSA Safety. UFP Technologies är en ledande tillverkare av utrustningsskydd och förvaringslösningar främst till hälsovårdssektorn. Efterfrågan på bolagets produkter gynnas bland annat av en åldrande befolkning och en ökad användning av robotkirurgi. Nvent är en ledande tillverkare av marknadsledande produkter som ansluter och skyddar elektriska applikationer. Bolagets produkter bidrar till energibesparingar, ökad säkerhet och tillförlitlighet inom verksamheter som använder mycket energi. Verkstadsbolaget MSA Safety är global marknadsledare av högkvalitativa produkter för att skydda arbetare och arbetsplatser. Tillväxten drivs främst av regleringar samt en förbättrad levnadsstandard i utvecklingsländer. Fonden har haft en mycket stark utveckling både under första halvåret och i juni.

Läs förvaltarnas berättelse i senaste fondrapporten: Månadsrapport - Didner & Gerge US Small & Microcap - juni 2023