Hoppa till innehållet

24 sep 2022

Didner & Gerge US Small and Microcap har fyra Morningstar stjärnor

Den sista augusti fyllde Didner & Gerge US Small and Microcap 3 år och fick därmed sin första Morningstar rating. Ratingen är fyra stjärnor för de första tre åren.

Den här artikeln publicerades ursprungligen den 24 september 2019.

Morningstar gör en rating baserat på liknade fonder i samma kategori utifrån riskjusterad avkastning. Förra veckan publicerade vi en intervju med de båda förvaltarna av fonden, Linn Hansson och Jessica Eskilsson Frank med anledning av treårsjubileet.  US Small and Microcap fyllde i dagarna tre år. Förvaltarteamet Jessica Eskilsson Frank och Linn Hansson kommenterar fondens tre första år i en intervju i nyheten Framgångsrika första tre år för fonden Didner & Gerge US Small & Microcap.  Fonden fick i samband med att den funnits i tre år sin första rating på Morningstar. Fonden fick där fyra stjärnor. 

Om Morningstar och deras metodik

När Morningstar startade år 1984 i Chicago, USA, var målet bland annat att ge alla investerare möjlighet att jämföra fonder på ett nyanserat sätt - med historisk avkastning justerad för skillnader i risk och kostnader. Den nya Morningstar Europe Star Rating lanserades i början av år 2001 och jämförde på ett lättbegripligt sätt de historiska resultaten de senaste 3 åren hos fonder med liknande inriktning i hela Europa, med hänsyn till kostnader och risk. Precis som den ursprungliga Morningstar Rating, som lanserades i USA år 1985, avgörs fondbetygen i en objektiv matematisk beräkning, baserad på fondernas andelskurser. Inga subjektiva åsikter om fonderna, fondbolagen eller förvaltarna ingår. Antalet kategorier som jämförelserna görs inom har stegvis utökats och är nu över 170. I juli 2002 ändrade Morningstar i USA metoden att sätta stjärnbetyg så att den mer liknar den i Europa. Samtidigt infördes en ny riskjustering av avkastningen i både USA och Europa, som bygger på ett explicit antagande om investerarnas nyttofunktion. I oktober 2006 började också Morningstar i Europa att publicera Rating även under 5 och 10 år.