Hoppa till innehållet

17 sep 2022

Framgångsrika första tre år för fonden Didner & Gerge US Small & Microcap

I dagarna fyllde vår senaste fondlansering Didner & Gerge US Small and Microcap tre år.

Den här artikeln publicerades ursprungligen den 17 september 2019.

Fonden hade sin första handelsdag den 31 augusti 2016 och har i svenska kronor stigit med 56 % sedan start fram till sista augusti 2019, vilket är mer än fondens jämförelseindex (MSCI USA Small Cap NR USD) som i svenska kronor har ökat med 48 % under samma tidsperiod.

US Small and Microcap har omkring 700 MSEK i förvaltat kapital. Fonden är koncentrerad till relativt få innehav, för närvarande 28 stycken. Fonden startades för tre år sedan och har i svenska kronor stigit med 56 procent sedan den startades. Fondens jämförelseindex har under motsvarande period ökat med 48 procent mätt i svenska kronor. Nedan följer en intervju med fondens två förvaltare Jessica Eskilsson Frank och Linn Hansson.

Jessica och Linn kan ni berätta lite om er investeringsfilosofi?

Vi investerar i små och riktigt små noterade bolag främst i USA. Precis som i våra övriga fyra fonder har vi en långsiktig investeringsfilosofi. Detta innebär en investeringshorisont på cirka fem år. Vi gör aktiva bolagsval som baseras på en djupgående analys av bolagens verksamheter och affärsmodeller. Det är viktigt att det finns en tydlig företagsberättelse i bolagen som vi investerar i. Vidare letar vi efter välskötta bolag som har god potential till uthållig tillväxt.

Linn, du är ny förvaltare av fonden sedan den 19 augusti i år. Kan du berätta lite om din bakgrund?

Jag är uppvuxen i Linköping men flyttade till Stockholm när jag började studera på Handelshögskolan. De senaste 13 åren har jag arbetat som aktieanalytiker samt förvaltare av både svenska och globala aktier. Närmast kommer jag från Handelsbanken, där jag har förvaltat en Japanfond och en koncentrerad globalfond med ett kvalitets- och hållbarhetsfokus.

Ni två har arbetat tillsammans förut, ser ni någon fördel i det?

Ja, vi har jobbat tillsammans tidigare och känner varandra väl. Vi ser det som en stor fördel då vi kan skippa artighetsfraserna och direkt säga vad vi anser om olika bolag utan att vara oroliga över att trampa den andra personen på tårna. Vi gillar att diskutera oss fram till lösningar, men samtidigt respekterar vi varandra och varandras idéer. Många gånger kan de bästa idéerna komma från att man från början inte är helt överens eftersom man då tvingas se på bolaget från olika håll.

Är det inte svårt förvalta en amerikansk småbolagsfond från Sverige?

Då vår investeringsfilosofi bygger på långsiktighet tycker vi snarare att avståndet ibland kan vara en fördel. På det sättet kommer vi bort från det kortsiktiga marknadsbruset och kan koncentrera oss på utvecklingen i de bolag som vi äger och analys av potentiella innehav. Amerikanska bolag överlag har god informationsgivning och detta gäller även mindre bolag. Dessutom pratar vi med och träffar alla bolag som vi investerar i regelbundet. Vi har båda jobbat länge med förvaltning av globala aktier och Jessica har de senaste sex åren jobbat specifikt med amerikanska småbolag. På så sätt har vi fått goda kunskaper om många olika bolag.

Merparten av fondens innehav är marknadsledare inom sitt verksamhetsområde. Kan ni ge några exempel på några sådana bolag?

Bright Horizons är en av de bästa bidragsgivarna till fondens avkastning och har ingått i fonden sedan start. Bolaget är marknadsledare inom företagssponsrade förskolor i USA, där det är både dyrt och relativt ovanligt med förskolor. Med låg personalomsättning och långa kundrelationer har Bright Horizons grundare lyckats bygga höga inträdesbarriärer i en bransch som traditionellt karaktäriserats av det motsatta och bolaget fortsätter att öka avståndet till sina konkurrenter genom investeringar i teknik och fler tjänster. Ett annat exempel är Littelfuse, som även det varit med från fondstart. Littelfuse har funnits i nästan 100 år och är global marknadsledande inom säkringar. Företagets produkter finns exempelvis i ungefär 70 % av alla bilar som tillverkas i västvärlden. Littelfuse gynnas av att elektronikinnehållet på deras slutmarknader ökar på grund av krav på energieffektivitet och fler uppkopplade produkter. Vi tror därmed att det finns bra förutsättningar för en uthållig tillväxt under en lång tid framöver.

Över häften av bolagen i fonden är grundar- och eller familjeägda, varför gillar ni att investera i den typen av bolag?

Vi lägger en stor del av bolagsanalysen på bolagens företagsledning och ägare. I våra investeringar är hållbarhetsarbetet en integrerad och viktig del av bolagens strategi. Dels utifrån nya möjligheter som ett aktivt arbete kan tillföra, dels som en del i deras riskhantering. Vi anser därför att en bra ledning ser till att bolaget utvecklas så att deras produkter och tjänster är relevanta i framtiden och tar hänsyn till alla bolagets risker, för att bäst kunna öka aktieägarvärdet över tid. Vi föredrar att investera i familjebolag då de oftast styrs långsiktigt och relativt konservativt. Flera studier visar också att familjebolag generellt har låg skuldsättning, bra kostnadskontroll och en stark bolagskultur. Familjeföretag som grupp har över lång tid haft högre avkastning i USA än andra typer av bolag.

Kan ni ge något exempel på ett grundarlett bolag som ni äger i fonden?

J & J Snack Foods har vi ägt sedan fondens start. Bolaget är marknadsledande tillverkare i USA av stora mjuka pretzels. J & J Snack Foods grundades 1971 och leds fortfarande av dess grundare Gerald Shreiber som även är bolagets största ägare. Bolaget är skuldfritt och mycket välskött. J & J Snack Foods arbetar med att ständigt utveckla nya produkter, något som har resulterat i att bolaget dels har haft en positiv försäljningstillväxt alla år sedan det grundades, dels aldrig haft ett icke-lönsamt kvartal.

Till sist, varför borde man investera i en amerikansk småbolagsfond?

USA är ett av världens mest innovationsdrivna länder med ett bra företagsklimat och en stark entreprenörsanda. USA har dessutom världens största aktiemarknad, vilket gör att det finns många bra småbolag att investera i. Detta ger oss till exempel möjlighet att investera i nischer som inte finns här i Sverige. Dessutom tycker vi om att investera i små bolag då de ofta är mindre kända och inte lika analyserade som de större bolagen. Vi tror därmed att detta ökar våra möjligheter att över tid skapa god avkastning för fonden.

Som investerare ska man vara medveten om att en aktivt förvaltad fond med relativt få innehav kommer avvika från index i sin avkastning både positivt och negativt.

Riskinformation: Kom ihåg att sparande i fonder alltid är förknippat med risk. Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. Fonderna kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta beloppet. Ta alltid del av faktablad innan du genomför ett köp. Faktablad och informationsbroschyr finns tillgängliga på vår hemsida eller kan tillhandahållas brevledes. Kontakta oss på 018-640 540 så skickar vi dig denna information kostnadsfritt.

Läs informationsbroschyr och faktablad