Hoppa till innehållet

Vapen och/eller krigsmateriel

Innefattar tillverkning av vapen för militära ändamål, samt tillverkning av kritiska komponenter till vapen eller krigsmateriel för militära ändamål. Avser ej relaterade produkter och tjänster som inte är kritiska vapenkomponenter, exempelvis materiel som kan användas även inom andra områden såsom lastvagnar eller hjälmar.

Vi placerar inte i bolag där mer än fem procent av omsättningen är hänförlig till produktion (tillverkning) eller distribution (försäljning) av vapen innefattande stridsmaterial, eller annan militär utrustning.

Produktion: 5 %
Distribution: 5 %