Hoppa till innehållet

Riskinformation

Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. De pengar som placeras i fonderna kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet.

Fondkonto

Ta alltid del av informationsbroschyr, faktablad och fondbestämmelser innan köp. 

Vid internetbetalning, fyll i namn och person- eller kundnummer som meddelande/referens vid insättningen.

OBS! Mottagaren av insättningen måste vara fondkonto-kund hos oss för att insättningen ska kunna genomföras.

Resilient World Small Cap A: 337-8486

 

ISK

Ta alltid del av informationsbroschyr, faktablad och fondbestämmelser innan köp. 

Vid internetbetalning skriver du in ditt 10-siffriga personnummer ÅÅMMDDXXXX (utan bindestreck) som OCR-meddelande.

OBS! Mottagaren av insättningen måste vara ISK-kund hos oss för att insättningen ska gå igenom.

Resilient World Small Cap A: 330-7436