Hoppa till innehållet

Fondkonto

Vid internetbetalning, fyll i namn och person- eller kundnummer som meddelande/referens vid insättningen.

OBS! Mottagaren av insättningen måste vara fondkonto-kund hos oss för att insättningen ska kunna genomföras.

Resilient World Small Cap A: 337-8486

 

ISK

Vid internetbetalning skriver du in ditt 10-siffriga personnummer ÅÅMMDDXXXX (utan bindestreck) som OCR-meddelande.

OBS! Mottagaren av insättningen måste vara ISK-kund hos oss för att insättningen ska gå igenom.

Resilient World Small Cap A: 330-7436