Vi använder kakor (”cookies”) för att förbättra din användarupplevelse och för att ge dig som besökare tillgång till viss funktionalitet. Samtycker du till att vi placerar en cookie i din webbläsare och behandlar dina personuppgifter i form av IP-adress i syfte att löpande förbättra vår webbplats? Om du inte samtycker kan du fortsätta att använda webbplatsen som vanligt. Läs mer om hur vi använder cookies här.

Riskinformation: Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. De pengar som placeras i fonderna kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet. Fondernas faktablad och informationsbroschyr finns här.

Alla våra fonder har ett betydligt lägre koldioxidavtryck än jämförbara index eller indexfonder. Det visar den senaste koldioxidrapporten för första halvåret 2022.

Koldioxidavtryck-fondportföljer H1 2022
Ton Co2e/Mkr SEK i bolagsintäkter – visar hur mycket koldioxid bolagen i fonden släpper ut i relation till portföljbolagens intäkter, det vill säga hur koldioxideffektiva bolagen i fonden är.

Beräkningar som ligger till grund för rapporten utförs av en oberoende, extern leverantör och i enlighet med Fondbolagens förenings vägledning för redovisning av koldioxidavtryck. Det mått som Fondbolagens förening rekommenderar sina medlemsbolag att använda är ett intensitetsmått som visar fondportföljens exponering mot koldioxidintensiva bolag. Ett lågt tal innebär att fonden i större utsträckning har investerat i bolag med en verksamhet som har låga utsläpp i förhållande till sina intäkter. För att kunna bedöma fondens redovisade tal redovisar vi även siffran för ett jämförbart index eller indexfond. Jämförelsen visar att alla våra fonder har ett betydligt lägre koldioxidavtryck än jämförbara index eller indexfonder.

Läs rapporten här