Vi använder kakor (”cookies”) för att förbättra din användarupplevelse och för att ge dig som besökare tillgång till viss funktionalitet. Samtycker du till att vi placerar en cookie i din webbläsare och behandlar dina personuppgifter i form av IP-adress i syfte att löpande förbättra vår webbplats? Om du inte samtycker kan du fortsätta att använda webbplatsen som vanligt. Läs mer om hur vi använder cookies här.

Riskinformation: Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. De pengar som placeras i fonderna kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet. Fondernas faktablad och informationsbroschyr finns här.

Svanenmärkta Didner & Gerge Global med förvaltarna Henrik Andersson och Lars Johansson i spetsen, har släppt sin senaste Svanenrapport. Rapporten är laddad med spännande läsning för den fondintresserade, bland annat om förvaltarnas syn på hållbarhet, hur Didner & Gerge Gerge arbetar med att analysera, välja in och välja bort bolag, och hur vi som aktiva ägare har påverkat företag under året.
LÄS RAPPORTEN HÄR!

Svanenrapport 2022

Mer ur innehållet:

Morgonraiden mot ESG – sid 3
Samarbeten under året – sid 8
Vi har påverkat – sid 17
Hållbarhetsåret i bilder – sid 43

Svanenmärkta Didner & Gerge Global Svanenrapport. Förvaltare Lars Johansson och Henrik Andersson
Lars Johansson och Henrik Andersson

En Svanenmärkt fond ska arbeta med ett positivt urval av företag, vilket bland annat innebär att:

 • fonden ska göra en hållbarhetsanalys av tänkbara
  placeringar och prioritera de bolag som visar ett
  gediget hållbarhetsarbete.
 • fonden ska presentera vilka aktier och obligationer
  som väljs in i fonden och årligen rapportera fondens
  hållbarhetsarbete.
 • Svanen uppmuntrar fonden till aktivt ägande samt
  påverkansarbete gentemot företagen i portföljen.

En Svanenemärkt fond ska utesluta:

 • vissa branscher och företag som är särskilt
  problematiska.
 • företag som utvinner, förädlar eller producerar energi
  från kol (för elproduktion), olja, gas och uran (max 5
  procent av företagets omsättning).
 • företag som producerar eller säljer kontroversiella
  vapen.
 • företag som säljer konventionella vapen (max 5
  procent av företagets omsättning).
 • företag som producerar eller säljer tobak (max 5
  procent av företagets omsättning).
 • företag som inte följer internationella normer och
  konventioner på områden som arbetsrätt: ILO,
  mänskliga rättigheter, grov korruption och grova
  miljöbrott.

Se också: Globalfonden godkänd för andra generationens Svanenkriterier

Svanenmärkta Didner & Gerge Global Svanenrapport finns nu att läsa. Vill du se filmer med fondens förvaltare. Besök vår Youtube-kanal.